ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 7

Prostituție intelectuală

Prostituția intelectuală reprezintă o folosire degradantă a propriilor calități, a propriului talent, fiind o formă de înjosire prin care inteligența și serviciile intelectuale ale unei persoane, sunt puse la dispoziția unei instituții, individ s ...

Salut

In Evul Mediu numai nobilii aveau dreptul să poarte păr lung, pe care-l ascundeau sub pălării. Oamenii din popor nu aveau dreptul să poarte păr lung, dar aveau dreptul să poarte pălării. Cȃnd nobilii întȃlneau oameni simpli, aceștia din urmă erau ...

Singurătate

Singurătatea sau solitudinea este o stare emoțională de izolare, când o anumită persoană simte lipsa relaționării cu ceilalți sau nu simte iubire. Poate fi rezultatul relațiilor rele cu altcineva, amorului nefericit, alegerii intenționate, bolii ...

Societatea în timpul Dinastiei Joseon

Societatea din timpul Dinastiei Joseon se baza pe idealurile neo-confucianiste și anume, cele trei principii fundamentale și cele cinci discipline morale. Existau patru clase sociale: yangban, chungin, sangmin și cheongmin. Societatea era condusă ...

Soț

Un soț este un bărbat care participă în căsătoria sau uniunea civilă. Cuvântul își are originile în limba latină, fiind derivativul lui SOCIVS însemnând "partener”. De obicei căsătoria este formată din soț și soție, dar aceasta nu este regula în ...

Soție

Soția sau nevasta este partenerul de sex feminin într-o căsătorie sau uniune civilă. Drepturile și obligațiile soției în relația cu soțului ei și cu alte persoane, precum și statutul său în comunitate, variază de la o cultură la alta și a variat ...

Școala vieții

Școala vieții este o sintagmă ce desemnează cunoașterea practică accesată prin intermediul experiențelor din viața cotidiană. De regulă, școala vieții este pusă în opoziție cu studiul instituțional sau autodidact, căutând să i se substituie în ca ...

Vot prin Internet

Prin votul prin Internet sau votul electronic se înțeleg metodele care utilizează un dispozitiv electronic conectat la Internet pentru a înregistra, număra sau transmite voturile. Se poate folosi atât pentru alegerile pentru funcții politice, cât ...

Acțiune (economie)

Acțiunile reprezintă dreptul de proprietate a unei fracțiuni din capitalul social al unei societăți pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni. Ele dau dreptul de a participa la beneficii sau pierderi proporțional cu cota deținută. Acțiunile sunt tra ...

Nojoud Ali

Nujood Ali este o figură centrală din mișcarea contra căsătoriilor forțate și a căsătoriilor cu minori din Yemen. La vârsta de zece ani ea a obținut divorțul, rupând tradiția tribală. În noiembrie 2008, revista americană pentru femei Glamour a de ...

Amicus curiae

Un amicus curiae este cineva care nu este parte la un dosar judecat în instanță, dar oferă informații legate de acest caz, nefiind însă solicitat de vreuna dintre părți pentru asistență în instanță. Termenul încetățenit în limbajul juridic române ...

Avocatură

În sensul cel mai general, avocatura presupune practicarea sau exercitarea profesiei de avocat prin acordarea de consultanță juridică pentru clienți, elaborarea documentelor legale, reprezentarea clienților în negocieri și procedurilor judiciare ...

Celibat

Celibatul este starea civilă a unei persoane adulte necăsătorite. O formă deosebită este" celibatul preoțesc ”, practicat de Biserica Romano-Catolică, de ordine călugărești, de pustnici sau de alte credințe de exemplu preoții tibetani etc.

Codificare (drept)

În drept, codificarea este procesul de colectare și de restatuare a legislației dintr-o anumită jurisdicție, în anumite domenii, de regulă în funcție de subiect, care rezultă într-un cod legal, adică un codex de drept. Codificarea este caracteris ...

Controversă

Controversa este o stare de litigiu public prelungit sau dezbateri, de obicei, cu privire la o chestiune de opinie, o chestiune științifică sau chiar la credință și religie, cum este controversa dintre Teoria evoluționistă și Creaționism sau Desi ...

Cotă de piață

Cota de piață este un termen utilizat în analiza audienței și a marketingului de televiziune, reprezintă distribuția audienței între mai multe canale de televiziune; este exprimată prin raportul între telespectatorii care se uită la un anumit pos ...

Curte marțială

Curtea marțială este un tribunal militar. De cele mai multe ori, curțile marțiale sunt instituite în timp de război, de mobilizare sau în timpul unei stări excepționale. Curtea marțială este împuternicită să determine vina membrilor forțelor arma ...

De facto

De facto, în limba română de fapt, este o expresie latină care înseamnă "referitor la faptă”. În justiție este folosită cu înțelesul "în practică, dar nu neapărat condiționat de lege” sau "în practică, dar fără reglementare legală”. de obicei fol ...

De jure

De jure înseamnă "potrivit legii" prin contrast cu de facto care înseamnă "de fapt". Termenii de jure și de facto sunt folosiți în locul cuvintelor "legal" sau "practic", respectiv atunci când sunt prezentate situații politice sau concrete, confo ...

Drept arhivistic

Dreptul arhivistic reprezintă totalitatea legilor, normelor, regulamentelor stabilite prin legislație și acte normative care reglementează activitatea în domeniul arhivelor.

Drept internațional public

Dreptul internațional public reprezintă setul de norme juridice care reglementează relațiile dintre organisme publice, precum statele și organizațiile internaționale. Convențiile și legile uniforme sunt instrumente comune ale dreptului internațio ...

Dreptul comunicarii

Prin dreptul comunicării înțelegem, stricto sensu, sistemul normelor juridice ce reglementează relațiile sociale, ce se formează în cadrul comunicării normativizate prin lege între individ, societate, agentul media și autoritatea publică. Este o ...

Dreptul roman în Evul Mediu

Dreptul roman în Evul Mediu a fost continuarea și dezvoltarea dreptului roman antic în Europa Evului Mediu târziu. Acest sistem juridic s-a bazat pe textele antice ale dreptului roman, Corpus Juris Civilis, la care a adăugat concepte noi, care au ...

Excluderea din barou

Excluderea din barou reprezintă eliminarea unui avocat dintr-un barou sau scoaterea sa din funcție, astfel fiindu-i abrogate licența de avocat sau dreptul de a profesa în domeniul juridic. De obicei, excluderea din barou este o pedeapsă pentru co ...

Expert

Un expert este o persoană care posedă cunoștințe temeinice într-un anumit domeniu științific, cultural, tehnic, legislativ etc., bun specialist în acel domeniu. Deși nu există un criteriu clar pentru a stabili cine poate fi numit expert și cine n ...

Institutul de Informații, Telecomunicații și Dreptul Comunicațiilor

Institutul de Informații, Telecomunicații și Dreptul Comunicațiilor – o unitate structurală independentă în universitate Westphalian, angajată în întrebările de cercetare de drept informații, în special protecția dreptului de autor și drepturilor ...

Ius valachicum

Ius valachicum specifica drepturile, îndatorările, privilegiile, scutirile și specificitățile juridice ale comunităților vlahe, inițial pastorale din Europa centrală și orientală medievală, conduse de jupâni și de boieri.

Izvor de drept

Izvorul de drept reprezintă sursa Dreptului într-o societate care asigură organizarea. Principalul izvor de drept în societatea modernă este actul normativ, adică actul autorității publice competente cuprinzând norme juridice, reprezentat prin no ...

Justițiabil

În justiție, justițiabilul este o persoană care apare într-un proces judiciar, fiind obligată să răspundă în fața instanțelor. Denumirea este dată tuturor persoanelor care participa la proces in calitate de părți, intervenienți, chemați în garanț ...

Lege marțială

Legea marțială este un sistem legal care este folosit atunci când o autoritate militară preia controlul în locul administrației civile obișnuite. Legea marțială este impunerea controlului militar direct asupra funcțiilor civile normale ale guvern ...

Mărturisire

Mărturisirea constă în recunoașterea de către o parte a unor fapte sau împrejurări pe care cealaltă parte din proces își întemeiază pretențiile, recunoaștere care are capacitatea de a produce consecințe juridice împotriva autorului ei. Natura jur ...

Neulinger și Shuruk vs. Elveția

Neulinger și Shuruk vs. Elveția este o cauză judecată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului reclamanții, mamă și fiu, s-au plâns de violarea art. 8 din Convenție, determinată de hotărârea judecătorească pronunțată de instanțele din statul pârâ ...

Normă juridică

Norma de drept este o regulă de conduită generală, impersonală și obligatorie, instituită sau sancționată de autoritatea publică, stabilită de stat într-o formă specifică dreptului, aplicată din conștiința juridică a oamenilor și, în caz de abate ...

Notar

Notarul public este un funcționar public învestit cu atribuția de a autentifica acte juridice, de a autentifica înscrisuri, de a legaliza semnături, de a elibera copii legalizate, certificate de moștenitor etc. Titlul de notar public a reapărut î ...

Parajurist

Parajurist este o persoană care deși nu practică o activitate de avocat, poate acorda confidențial consiliere sfătuire în clarificare unor subiecte juridice și procedurale persoanelor ce solicită acest lucru. Parajuristul se bucură de apreciere î ...

Preambul

Preambulul este partea introductivă a unui discurs, a unei scrieri, a unei convorbiri, în care sunt expuse rezumativ problemele ce vor fi dezvoltate ulterior. Din punct de vedere juridic, preambulul este partea introductiva a unui act normativ or ...

Proces verbal

Un proces-verbal poate fi un înscris în care se consemnează un fapt de natură juridică sau poate fi un act cu caracter oficial în care se redau pe scurt discuțiile și hotărârile unei adunări constituite. Procesul-verbal poate fi: Proces-verbal de ...

Raportul Woolf

Raportul Woolf se referă la amplele reforme ale procedurilor civile din Marea Britanie de la sfârșitul anilor 90. La 26 iulie 1996, Lordul Woolf a publicat Raportul privind accesul la justiție. În cadrul acestuia, Lordul Woolf a identificat o ser ...

Rasism ecologic

Rasism ecologic: descrie o discriminare ce are ca și bază trăsături rasiale privind reglementarea aspectelor legate de mediu. Această acțiune de discriminare este una imputabilă atât politicilor la nivel local, cât și intereselor companiilor cu p ...

Realizarea dreptului

Noțiunea "realizarea dreptului” în teoria dreptului ocupă un loc destul de important, fiind cercetat în literatura de specialitate. Dar, de la cunoașterea noțiunii realizării dreptului pînă la înțelegerea mecanismului – avem o distanță enormă. În ...

Stare de urgență

Starea de urgență este o declarație guvernamentală care poate modifica funcționarea normală a anumitor instituții legislative, executive sau judecătorești. Asemenea declarații au loc de obicei în timpul, pandemiilor, dezastrelor naturale, după o ...

Teoria Generală a Dreptului

Fenomenul juridic alcătuit din totalitatea ideilor, conceptelor, opiniilor cu privire la drept, cu privire la necesitatea impunerii anumitor comportamente membrilor unei comunități prin norme juridice. T.G.D- ul ne ajută să înțelegem fenomenul ju ...

Testament

Testamentul este un act juridic și formal prin care o persoana numită testator numește unul sau mai mulți moștenitori, cu scopul ca aceștia să îi moștenească bunuri și să asigure executarea voinței sale după moarte.

Traducere juridică

Traducerea juridică este o traducere specializată și reprezintă transferul dintr-o limbă sursă într-o limbă țintă a unor concepte juridice, cu o atenție sporită asupra înțelusului transmis. Luând în considerare implcațiile de ordin juridic, acest ...

Universitas Valachorum

Universitas Valachorum este denumirea în latina medievală a unei stări sociale ce desemnează o instituție de auto-guvernare a românilor în Transilvania medievală. Începuturile stării românilor nu se cunosc, totuși, ea nu poate fi anterioară secol ...

Vasalitate

Vasalitatea a reprezentat, în contextul sistemului feudal al Europei medievale, un raport de subordonare privată stabilit între un senior și un mare feudal sau monarh – în calitate de senior suzeran. Raportul presupunea asumarea unor obligații mu ...

Veto

Un veto este puterea de a opri o acțiune oficială. Un veto poate fi absolut, de exemplu la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite ai cărui membri permanenți pot bloca orice rezoluție.

Ajutor social

Nevoia de ajutorului socială a apărut simultan cu apariția societății umane. În orice societate, indiferent de structura ei economică și politică, există întotdeauna oameni care, din cauza caracterului natural, independent de motivele lor, nu pot ...

Analiza afacerii

Analiza afacerii este un ansamblu de sarcini, cunoștințe și tehnici necesare pentru a identifica nevoile unei afaceri sau pentru a determina soluții la problemele unei afaceri. Persoana care îndeplinește această funcție se numește analist de afac ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →