ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 381

Programare (muzică)

Programarea este o formă de producție și interpretare muzicală folosind dispozitive electronice, adesea sequencer sau programe de calculator, pentru a genera muzică. Programarea este folosită în aproape toate formele muzicii electronice și în mar ...

Remix

Un remix este o variantă alternativă a unui cântec, diferită față de varianta originală. Remixurile sunt adesea folosite în cluburi în locul versiunilor originale ale pieselor.

Tonalitate

Tonalitatea este organizarea notelor unei compoziții în raport cu un centru. Noțiunea de tonalitate, produs al unui diversificat proces prin care a trecut creația muzicală la sfârșitul secolului XVII, are la bază un principiu de creație pe care î ...

Anaglifă

O anaglifă este o imagine tipărită pentru a putea fi văzută în relief, cu ajutorul a două filtre de culori diferite dispuse în fața fiecărui ochi ai privitorului. Acest principiu este fondat pe noțiunea de stereoscopie care permite creierului nos ...

Astrofotografie

Astrofotografia este un tip specializat de fotografie ce constă în fotografierea imaginilor obiectelor astronomice și a altor porțiuni din cerul nopții. Prima fotografie a unui obiect astronomic a fost făcută în 1840, însă numai la sfârșitul seco ...

Daghereotipie

Daghereotipia a fost prima tehnică fotografică reușită. Ea a fost dezvoltată de Louis Daguerre împreună cu Joseph Nicéphore Niépce. Niépce produsese prima imagine fotografică în cameră obscură folosind asfalt pe plăcuțe de cupru tratate cu ulei d ...

Fotografie Kirlian

Fotografia Kirlian constă în înregistrarea unui obiect expus într-un câmp electric de înaltă tensiune și frecvență. În imaginile astfel obținute, obiectul fotografiat este înconjurat de un halou luminos, policrom. Este cunoscută și ca "efectul Ki ...

Litografie fotocromatică

Litografia fotocromatică, în limbile germană și franceză, Fotochrom, respectiv în engleză, Photochrome, numită, de asemenea, și Procedeul Aäc, reprezintă o tehnică de a produce imagini colorate folosind ca sursă primară imagini fotografice de pe ...

Procesul Colodiului

Procesul fotografic al colodiului umed necesită ca placa pe care va fi surprins materialul fotografic să fie acoperită, sensibilizată, expusă și developată într-un interval de aproximativ cincisprezece minute, necesitând o cameră obscură portabil ...

Fotogravură

Fotogravura reprezintă un procedeu de imprimare a unei imagini, fotografii prin tehnica gravării pe o anumită suprafață. De regulă, acest lucru se obține prin folosirea de substanțe chimice în scopul arderii/atacării suprafeței respective, rezult ...

Tipar adânc

Tiparul adânc este o categorie a tehnicilor de stampare în care imaginea este incizată într-un suport, numit clișeu, zonele incizate reținând cerneala. Clișeul reprezintă negativul gravurii. Gravarea negativului se face fie chimic, cu ajutorul ac ...

Tipar plan

Tiparul plan, planografia sau imprimarea planografică reprezintă o categorie a tehnicilor de imprimare în cazul căreia suprafața activă a clișeului tipografic se află la același nivel cu suprafața neutră, spre deosebire de suprafața activă relief ...

A cappella

A cappella este o locuțiune ce face referire la o cântare sau un act muzical lipsit de acompaniament instrumental. Cuvintele provin din limba italiană, unde înseamnă literal "ca la capelă”.

Alto

O altistă sau o voce de alto este o cântăreață al cărei întindere vocală corespunde registrului grav. Termenul este folosit mai ales în legătură cu interpretele de operă, deși altistele sunt prezente în toate genurile muzicale. Termenul alto se p ...

Ambitus

Ambitusul reprezintă întinderea muzicală pusă la dispoziție sau cerută într-un context muzical. Ambitusul menționează înălțimile muzicale extreme – pe cea mai gravă și pe cea mai acută – și, eventual, intervalul dintre ele.

Artist liric

În muzica clasică, un artist liric este un interpret vocal, specializat în genul liric și care are o voce și un discurs interpretativ cu sonoritate sentimentală. Un solist de operă este adesea denumit interpret de operă. Aceștia sunt soliști de o ...

Bagatelă

Bagatela este o piesă muzicală de scurte dimensiuni, în general compusă pentru pian, având un caracter moale, așezat. Cuvântul bagatelă se referă la un lucru ușor, un fleac. Cea mai veche bagatelă cunoscută îi aparține lui François Couperin ⁠fr, ...

Bariton

Baritonul se numește o voce bărbătească educată, având un timbru intermediar, situat între tenor și bas. Denumirea provine din limba greacă βαρυτονος, însemnând "sunet profund”. Muzica corală scrisă pentru voce de bariton se întinde între La de s ...

Bas (voce)

Basul este registrul cel mai jos al vocii bărbătești; sunetul cel mai grav al unui acord muzical. De asemenea și cântărețul a cărui voce se plasează în acest registru este numit bas.

Bas-bariton

Bas-bariton este o voce de bas înaltă sau de bariton joasă. Ea se distinge prin două atribute. Întâi, ea trebuie să poată cânta confortabil în intervalul de voce al unui bariton. Al doilea, ea trebuie să aibă o rezonanță matură în intervalul mai ...

Bel canto

Bel canto, scris dese ori și "belcanto", "Bel-Canto" ori "Bel Canto", este un stil de interpretare în muzica vocală, caracterizat de puritatea liniei melodice, avându-și originile in Italia in secolul șaptesprezece și luând amploare în secolul al ...

Biomuzică

Biomuzica este o forma a muzicii experimentale care se ocupă cu sunete create sau a efectuate natural. Definiția este, de asemenea, uneori extinsă la sunete făcute de om într-un mod direct biologic. De exemplu, muzica ce este creata de undele cer ...

Canon (muzică)

Canon se numește o compoziție muzicală polifonică în contrapunct, în care două sau mai multe voci, intrând succesiv, repetă la un interval și la o distanță fixă același desen melodic. Canonul este un procedeu des întâlnit în contrapunctul Barocul ...

Canonul crabului

Un canon al crabului, numit de asemenea canon retrograd sau canon în recurență, este un aranjament contrapunctic în care două linii melodice sunt complementare și simetrice una în raport cu alta, fiecare din ele reprezentând desfășurarea temporal ...

Cheie (muzică)

În muzică, cheia este simbolul scris la începutul unui portativ pentru a indica înălțimea notelor scrise. Cheile muzicale sunt numite după notele Do, Fa și Sol iar amplasamentul lor pe portativ stabilește înălțimea notei al cărei nume îl poartă. ...

Coda

Coda este un termen folosit în muzică, într-un număr de sensuri diferite, în primul rând pentru a desemna un pasaj care arată că o piesă trebuie luată de la capăt. Din punct de vedere tehnic, aceasta este o cadență extinsă.

Concertino

Concertino desemnează în muzica barocă un grup de instrumente soliste care dialoghează cu restul orchestrei – numit ripieno sau concerto grosso – și creând contraste dinamice. El este utilizat cu preponderență în genul muzical concerto grosso, da ...

Contralto

Termenul de contralto se referă la un tip de voce feminină a unei cântărețe din muzica clasică, și nu numai, a cărei întindere vocală corespunde registrului grav. Întinderea vocală a unei contraltiste este un fenomen rar întâlnit, similar cu cel ...

Contrapunct

Contrapunct este o noțiune din domeniul muzicii care definește o relație dintre două sau mai multe registre muzicale, care pot fi furnizate atât de instrumente cât și de voci omenești, care sunt independente în contur și ritm, dar sunt interdepen ...

Contratenor

Un contratenor este un solist vocal care, printr-un efort de rezonanță toracică, reușește să-și controleze coardele vocale în așa fel încât cântă cu voce de contralto sau chiar de mezzosoprană. Pentru aceasta el folosește așa-numita voce de cap. ...

Da Capo al Fine

Este de multe ori abreviat DC. Datoria compozitorul sau directiva editorului este să repete partea anterioară a muzicii când e vorba de DC, de multe ori folosite pentru a economisi spațiu. În bucăți mici, acest lucru ar putea fi același lucru cu ...

Dal Segno

În notațiile muzicale, Dal Segno, de multe ori abreviat DS, este folosit ca un marker de navigare. Din italiană "de la acest semn", DS apre în partituri și instruiește un muzician pentru a repeta un pasaj pornind de la semnul prezentat la dreapta ...

Divă

Divă este numită o cântăreață sau actriță de succes, admirată de public. Termenul, care derivă din cuvântul italian diva, forma de feminin a cuvântului divo, care înseamnă "divin", provenit și el din termenul în latină divus s-a folosit, inițial, ...

Fill (muzică)

În muzica populară, Fill este un scurt pasaj muzical, un riff sau un sunet ritmic care are rolul de a atrage atenția ascultătorului în timpul unor pauze ale oricărei compoziții. Stilul Fill poate fi cântat la instrumente cu care se cântă muzica r ...

Glissando

În muzică, glissando reprezintă un ornament fals care presupune alunecarea între două înălțimi consecutive, consumând întreaga durată a primei înălțimi. O alunecare asemănătoare care nu ocupă decât ultima parte a duratei se numește portamento. Gl ...

Intensitate sonoră

Prin intensitate sonoră se înțelege senzația pe care o produce asupra organului nostru auditiv amplitudinea unei vibrații sonore, altfel spus, volumul vibrației. Cu cât amplitudinea vibrațiilor este mai mare, cu atât crește și intensitatea sunetu ...

Înălțimea sunetelor

Sunetele și zgomotele de orice fel și orice proveniență se deosebesc între ele prin trei caracteristici principale: înălțimea, tăria și timbrul. Cele trei mărimi nu sunt independente. La nivelul percepției, tăria și înălțimea se influențează reci ...

Melismă

Melisma (gr: μέλος, melos, însemnând "arie, melodie, cântec” în muzică, reprezintă un ornament muzical ce constă în interpretarea unei singure silabe pe o succesiune de note. În culturile antice, această tehnică vocală a fost utilizată pentru hip ...

Metru (muzică)

Metrul muzical arată câți timpi sunt în fiecare măsură și care este durata unei bătăi. Metrul muzical determină ritmul unei compoziții în absența notelor accentuate special. Numărul de sus indică tipul de ritm. Numărul de jos indică rapiditatea a ...

Mezzo-soprană

Registrul mezzo-sopranei sol mic-do3 c. îmbină amplitudinea și adâncimea contraltoului cu o întindere mare și cu o penetrație de soprană. Se deosebește de soprană mai ales prin timbrul mai întunecat și registrul I, 1 de piept mai dezvoltat, iar d ...

Notă muzicală

Acest articol este doar o introducere. Pentru o descriere amănunțită v. Notație muzicală. Notele muzicale sunt o reprezentare grafică a sunetelor muzicale; se folosesc la notația în scris a pieselor de muzică. Notele reprezintă pentru muzică ceea ...

Ornament fals

Un ornament fals este un fragment melodic al cărui efect aduce cu acela al unui ornament propriu-zis. Există patru tipuri de ornamente false: glissando, portamento, arpeggiato și fioritură a cărei variantă extinsă se numește cadență melodică.

Portativ

Portativul constituie cadrul grafic pentru întregul sistem de notație muzicală, servind drept referință pentru toate elementele scrisului muzicale. Portativul este un desen o grafică alcătuit din 5 linii paralele și echidistante și implicit 4 spa ...

Ripieno

În muzică, ripieno este totalitatea instrumentelor dintr-un ansamblu muzical care nu cântă ca soliste ci sunt opuse sau se alătură instrumentelor soliste, în secțiunile marcate tutti. Termenul este întâlnit în special în muzica barocă, unde ripie ...

Ritm (muzică)

Ritmul este rezultatul accentuării regulate și selective a unor sunete dintr-o serie. Ritmul reprezintă o diviziune calitativă a timpului, unul dintre elementele fundamentale ale muzicii, constituit din succesiunea organizată a duratei sunetelor. ...

Scherzo

Scherzo este o piesă muzicală în mișcare însuflețită și cu un caracter viu, vesel, glumeț, optimist și rapid. A apărut în secolul al XVI-lea în muzica vocală și în secolul al XVII-lea în cea instrumentală. Tipul clasic de scherzo a fost stabilit ...

Semn de repetiție

În muzică, un semn de repetiție, este un semn care indică faptul că o secțiune ar trebui să fie repetată. Dacă piesa are un singur semn de repetiție, atunci înseamnă că piesa trebuie repetată de la început. Acestea sunt similare cu instrucțiunile ...

Sincopă

În muzică, sincopa este un efect dinamic, care implică o varietate de ritmuri, și care se obține prin mutarea accentului unei măsuri de pe timpul tare pe cel slab din urmă. Este folosită în multe genuri muzicale, precum ragtime, jazz, jump blues, ...

Soprană

O soprană este o cântăreață a cărei întindere vocală corespunde registrului acut. Termenul este folosit mai ales în legătură cu interpretele de operă, deși sopranele sunt prezente în toate genurile muzicale. Noțiunea de soprană este frecvent inte ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →