ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 263

Obiect mic din Sistemul Solar

Un obiect mic din Sistemul Solar este un obiect ceresc din Sistemul Solar care nu este nici planetă, nici planetă pitică, nici satelit natural. Termenul a fost pentru prima dată definit în 2006 de către Uniunea Astronomică Internațională.

Planeta Aurelia și Luna Albastră

Planeta Aurelia și Luna Albastră sunt exemple ipotetice ale unei planete și ale unui satelit natural pe care viața extraterestră ar putea evolua. Ele sunt rezultatul unei colaborări între compania de televiziune Blue Wave Productions Ltd. și un g ...

Planetă interstelară

Planeta interstelară sau planeta orfană este o planetă care nu se rotește în jurul unei stele, ci a fost aruncat din sistemul său stelar și rătăcește prin galaxie. Unii astronomi au estimat că pot exista de două ori mai multe planete de acest fel ...

Rock Elm Disturbance

Rock Elm Disturbance este un crater de impact meteoritic în Wisconsin, Statele Unite ale Americii, aproximativ la 40 km sud-vest de Menomonie. Craterul este numit după Rock Elm, Wisconsin, o comunitate din apropiere.

Listă de corpuri cerești cu denumiri românești

Veta crater Esterica crater Natalia crater Văcărescu crater după scriitoarea Elena Văcărescu Darclée patera după soprana Hariclea Darclée Zina crater Irinuca crater

Sääksjärvi

Sääksjärvi este un lac în Kokemäki, Satakunta, vestul Finlandei, la est de orașul Pori. Lacul este notabil deoarece este suprapus cu un crater de impact meteoritic.

Söderfjärden

Câmpia este situată într-un crater de impact de aproximativ 560 milioane ani vechime Ediacaranul târziu. Craterul are un diametru de 6.6 km și o adâncime maximă de 300 de metri. Acesta este umplut cu gresii din Cambrian, lăsând doar marginea exte ...

Suvasvesi

Suvasvesi este un lac în estul Finlandei în apropierea orașului Kuopio. Suvasvesi constă din două lacuri circulare deschise, Kuukkarinselkä în nord și Haapaselkä în sud. Lacurile sunt separate de un grup de insule. Lacul are 688 insule în total. ...

Arcă stelară

Arca stelară – este o navă spațială cosmică la bordul căreia trăiesc succesiv mai multe generații înainte de sosirea la destinație. O arcă stelară poate fi o navă generație sau o navă în care echipajul se află în stare de hibernare.

Centura de radiații Van Allen

Centura de radiații Van Allen este un tor dublu format din particule de energie aflate în jurul Pământului, reținute de către câmpul magnetic al acestuia.

Evoluția stelelor

Contracția gravitațională dintr-un nor molecular gigant aflat în mediul interstelar se accelerează în timp, iar când masa norului este mare, acest proces ia o formă violentă de prăbușire gravitațională. Temperatura norului crește, astfel încât no ...

Exosferă

Exosfera este stratul exterior al atmosferei terestre, aflat la înălțimi mai mari de 750 km, unde aerul este extrem de rarefiat. Prin acest strat se face treptat trecerea spre vidul interplanetar, în care mai există doar atomi de heliu și hidrogen.

Fenomenul de răpire extraterestră

Termenul de răpire extraterestră descrie fenomenul subiectiv al amintirilor reale ale unor oameni de a fi luați în secret și/sau împotriva voinței lor de către entități non-umane și supuși unor proceduri complexe fizice și psihice. Oamenii care p ...

Furtună geomagnetică

Furtuna geomagnetică este o perturbare temporară a magnetosferei cauzată de perturbări ale materiei interplanetare. O furtună geomagnetică este o componentă majoră a vremii spațiale și este cauzată de unda de șoc a vântului solar care interacțion ...

Granulație solară

Granulația solară este formată din rețeaua de celule luminoase din fotosfera Soarelui, care apar datorită activității zonei convective de sub fotosferă. Aceste granule au dimensiuni cuprinse între 200 și 2000 km, iar durata de viață a fiecărei ce ...

Gri (entitate extraterestră)

Grii sunt ființe folclorice a căror existență este presupusă și promovată de cultura populară în cercurile ufologice, paranormale sau New Age, în ciuda faptului că existența lor nu este luată în considerare de către comunitatea științifică majori ...

Horror vacui (fizică)

În fizică, horror vacui sau plenism este o teorie propusă de filozoful grec Aristotel care a sugerat că natura are oroare de vid, cu alte cuvinte orice spațiu gol ar fi întotdeauna gata să absorbă gaze sau lichide numai pentru a evita sa rămână g ...

Ionosferă

Ionosfera este partea superioară a atmosferei, caracterizată de o ionizare produsă de radiația solară. Ea joacă un rol important în electricitatea atmosferică și formării marginii interioare a magnetosferei. Acesta are o importanță practică, deoa ...

Linia Kármán

Linia Kármán se află la o altitudine de 100 km deasupra nivelului mării de pe Pământ, este frecvent utilizată pentru a defini granița dintre atmosfera Pământului și spațiul cosmic. Această definiție este acceptată de către Federația Internațional ...

Magnetosferă

O magnetosferă a unei planete este formată atunci când un flux de particule încărcate electric, cum ar fi vântul solar, interacționează cu câmpul magnetic al unei planete sau al unui corp ceresc similar. Pământul este înconjurat de o magnetosferă ...

Magnitudine absolută

Magnitudinea absolută a unui obiect ceresc luminos este egală cu magnitudinea aparentă a aceluiași obiect dacă aceasta ar fi situat la distanța standard de 10 parseci de Pământ. Legătura dintre magnitudinea absolută M {\displaystyle M\,} și magni ...

MECO

Un obiect magnetosferic aflat în colaps veșnic este o propunere alternativă la gaura neagră, propunere susținută de Darryl Leiter și Robertson Stanley. Obiectele tip MECO sunt o variantă a obiectelor aflate în colaps etern, ipoteză propusă de ast ...

Mediu interstelar

În astronomie, mediu interstelar reprezintă totalitatea materiei care există în spațiul dintre sistemele stelare și galaxii. Printre componentele materiei interstelare se numără și gazul în formă ionică, atomică și moleculară, praful și radiațiil ...

Navă generație

O navă generație este un tip de navă spațială fictivă proiectată pentru călătorii interstelare, care are capacitatea de a străbate în cosmos distanțe mari, dar la o viteză mult mai mică decât viteza luminii. Deoarece pentru a ajunge chiar la stel ...

Nebuloasă solară

În cosmogonie, ipoteza nebulară este modelul cel mai larg acceptat să explice formarea și evoluția sistemului solar. Acesta a fost propus pentru prima dată în 1734 de către Emanuel Swedenborg. Inițial s-a aplicat numai pentru propriul nostru sist ...

Nor molecular

Un nor molecular, uneori denumit pepinieră de formare a stelelor în interiorul său, este un tip de nor interstelar a cărei densitate și dimensiune permite formarea de molecule, cel mai frecvent pe bază de hidrogen molecular.

Secvența principală

Secvența principală de stele este alcătuită din stelele considerate de astronomi tipice și majoritare în Univers. În cea mai mare parte din cursul vieții lor stelele aparțin acestei grupări. Noțiunea apare pentru prima dată în clasificarea spectr ...

Spațiul cosmic

Spațiul cosmic numit și spațiu extraatmosferic este întregul spațiu situat dincolo de limita atmosferei unei planete. Spațiul cosmic este, într-o primă aproximație, vid. Totuși, el nu este complet lipsit de conținut, ci este umplut cu gaze la pre ...

Stea hipergigantă

"Fișier:Sun and VY Canis Majoris.svg|thumb|300px|Soarele în comparatie cu o stea hipergigantă, VY Canis Majoris, considerată a doua cea mai masivă stea din Universul Observabil. O stea hipergigantă clasa de luminozitate 0 este o stea cu o masă en ...

Stea T Tauri

Stelele T Tauri sunt o clasă de stele variabile numite astfel după prototipul lor - T Tauri. Acestea se găsesc lângă nori moleculari și sunt identificate prin variabilitatea lor optică și linii puternice cromosferice.

Iosif Șklovski

Iosif Samuilovici Șklovski a fost un astronom și astrofizician sovietic, unul din fondatorii radioastronomiei, renumit pentru munca sa în astrofizica teoretică. A fost membru corespondent al Academiei Sovietice de Științe din 1966. A câștigat Pre ...

T Tauri

T Tauri este o stea variabilă din constelația Taurus, prototipul stelelor T Tauri. A fost descoperită în octombrie 1852 de către John Russell Hind. T Tauri este observată de pe Terra în dreptul grupului de stele Hyades, în apropiere de ε Tauri; d ...

Gherman Titov

Gherman Stepanovich Titov a fost un cosmonaut sovietic și al doilea om care a înconjurat Pământul din spațiul cosmic în cadrul misiunii Vostok 2, 6 - 7 august 1961. Misiunea a durat timp de 25.3 ore și Pământul a fost înconjurat de 17 ori pe o tr ...

Torchship

Torchship este un termen utilizat de către scriitorul american Robert A. Heinlein în mai multe romane și povestiri științifico-fantastice pentru a descrie nave spațiale fictive tip rachetă care pot menține accelerații ridicate pe termen nelimitat ...

Zbor spațial

Zbor spațial este zbor balistic în sau prin spațiul exterior. Zborul spațial se poate face cu nave spațiale cu sau fără oameni la bord. Iuri Gagarin din Uniunea Sovietică a fost primul om care a realizat un zbor în spațiu. Printre exemplele de zb ...

Teoria astronautului antic

Conform teoriilor despre cosmonauții antici, ființe extraterestre inteligente au vizitat Pământul și acest contact are legătură cu originea și cu dezvoltarea culturilor umane, tehnologiei și/sau religiilor. Unele dintre aceste teorii propun că ze ...

Condensare

Condensarea este de asemenea cauza formării cetei, a aburirii ochelarilor dintr-o camera răcoroasă afară, unde este cald și umed, a apei care se scurge pe partea exterioară a unui pahar, precum și a apei care se formează pe interiorul geamurilor ...

Condensatul Bose-Einstein

Condensatul Bose-Einstein este o stare de agregare a materiei, care se formează atunci când un gaz de bosoni la densități mici este răcit la temperaturi foarte apropiate de zero absolut. În astfel de condiții, o mare parte din bosoni ocupă cea ma ...

Evaporare

Evaporarea sau evaporația este procesul prin care atomii sau moleculele unui corp în stare lichidă acumulează suficientă energie pentru a ajunge în stare gazoasă. Evaporația este una din cele două forme ale vaporizării, cealaltă formă fiind fierb ...

Fierbere

Fierberea este procesul de trecere a unui lichid în stare de vapori, sub acțiunea căldurii în întreaga masă a lichidului, prin formarea unor bule de vapori care se ridică la suprafață. Temperatura de fierbere este cea la care presiunea vaporilor ...

Gaz

Gazul este una din stările de agregare ale materiei. Gazele sunt fluide care ocupă întreg volumul în care se află și au o compresibilitate ridicată. Această comportare se explică prin structura moleculară a gazelor, care este diferită de cea a li ...

Plasma quark-gluon

Plasma quark-gluon sau Supa Quark este o fază a cromodinamicii cuantice care există la temperaturi extrem de ridicate și/sau densitate. Această plasmă este formată din quarcuri și gluoni. Gluonii sunt particulele elementare care leagă laolaltă qu ...

Plasmă

În fizică, plasma reprezintă o stare a materiei, fiind constituită din ioni, electroni și particule neutre, denumite generic neutri. Poate fi considerată ca fiind un gaz total sau parțial ionizat, pe ansamblu neutru din punct de vedere electric. ...

Punct de fierbere

Punctul de fierbere al unei substanțe este temperatura la care tranziția de la starea de agregare lichidă la cea gazoasă se petrece în volumul lichidului și nu doar la suprafață. Întrucât punctul de fierbere depinde de presiune, aceasta trebuie p ...

Punct de topire

Punctul de topire al unui solid este temperatura la care își schimbă starea de agregare din solid în lichid. Când acest punct este considerat temperatura procesului invers, aceasta este menționat ca punct de solidificare. De exemplu, punctul de t ...

Solid

Un obiect solid este un corp care se găsește într-o stare de agregare a materiei caracterizată printr-o structură compactă și o mare coeziune. La scară microscopică, un corp solid are următoarele trei proprietăți de bază: Aceste elemente constitu ...

Solid amorf

Un compus solid amorf este un compus solid în care atomii constituenți nu prezintă aranjament ordonat la distanță lungă, ordine caracteristică compușilor solizi cristalini. Denumirea provine din limba greacă. Chiar dacă în literatura mai veche în ...

Superfluid

Superfluiditatea este o fază a materiei în care anumite fluide suprarăcite, în special heliu-4 și heliu-3, manifestă un comportament straniu, ca și când forțele de atracție și frecare interne nu ar exista, fenomen accentuat până la un punct, cuno ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →