ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 259

Principiu

In doua sau mai multe vase comunicante, care contin acelasi lichid, suprafata lor libera se afla in acelasi plan orizontal.

Principiul antropic final

Principiul antropic final este definit de fizicienii John D. Barrow și Frank J. Tipler, în cartea lor din 1986 The Anthropic Cosmological Principle ca o generalizare a principiului antropic, după cum urmează: Prelucrarea inteligentă a informației ...

Principiul antropic

În fizică și în cosmologie, principiul antropic este un argument filosofic care afirmă că observațiile din Universul fizic trebuie să fie compatibile cu viața conștientă care le observă. Susținătorii argumentului motivează că astfel se explică de ...

Principiul lui Dilbert

Principiul lui Dilbert se referă la o teorie satirică din anii 90. Conform acesteia, companiile au tendința să promoveze cei mai slabi angajați în poziții de management, pentru a preveni afectarea experienței consumatorilor de către respectivii a ...

Dublu standard

Expresia dublu standard este un neologism provenit din limba engleză, desemnând o regulă, o lege, un principiu, un regulament, care este folosit și aplicat într-un mod preferențial pentru persoane și situații diferite. Standardul, sau regula, car ...

Principiul Goldilocks

Principiul Goldilocks afirmă că ceva trebuie să se încadreze în anumite limite, în opoziție cu atingerea extremelor. Este folosit, de exemplu, în ipoteza Pământului rar pentru a se afirma că o planetă trebuie să fie nici prea departe nici prea ap ...

Principiul lui Peter

Principiul lui Peter este o teorie emisă de Dr. Laurence J. Peter. Teoria afirmă că membrii de succes ai unei organizații ierarhice sunt, până la urmă, promovați până la nivelul lor maxim de competență, după care, o promovare ulterioară îi ridică ...

Principiul echivalenței

Principiul echivalenței este principiul de la baza teoriei relativității generale publicate de Albert Einstein în 1915, la fel cum principiul constanței vitezei luminii a stat la baza relativității speciale, finalizată încă din 1905. Conform aces ...

Principiul mediocrității

Principiul mediocrității este un principiu aparținând de filozofia științei susținând că nu există observatori privilegiați pentru un fenomen dat. Acest principiu se aplică în diverse discipline științifice, precum astronomie sau științe sociale.

Altruism

Altruismul este principiul sau practica de preocupare pentru bunăstarea altora. Este o virtute tradițională în multe culturi și un aspect de bază al diverselor tradiții religioase, deși conceptul de "ceilalți", față de care îngrijorarea ar trebui ...

Contract social

Teoria contractului social a cunoscut o largă răspândire începând cu secolele XVII-XVIII prin intermediul operelor lui Hobbes, Locke și Rousseau. Condiția intrării în contractul bazat pe înțelegerile voluntare și reciproce între cetățeni rațional ...

Determinism social

Determinismul social este un concept sociologic care susține ipoteza primatului societății asupra comportamentului individual. Determiniștii afirmă că interacțiunile sociale determină comportamentul uman individual. Ca urmare, individul nu-și ale ...

Habitus (sociologie)

În medicină, conceptul de habitus se referă la aspectul exterior al unui individ, cuprinzând atât elemente statice cât și dinamice. Servește drept criteriu de apreciere a stării de sănătate, a unei eventuale afecțiuni sau a unei predispoziții mor ...

Identitate (științe sociale)

Termenul identitate este un termen generic folosit în toate științele sociale pentru a descrie concepția și expresia individualității unei persoane, concepție și expresie care sunt determinate inclusiv de afilierile persoanei la diverse grupuri. ...

Individualismul metodologic

Individualismul metodologic este un pricipiu filosofic care susține că înțelegerea și explicarea dinamicii de ansamblu a unei comunități este acceptabilă doar în măsura în care elementele fundamentale luate în considerare sunt deciziile individua ...

Flux întunecat

Pentru alte utilizări ale termenului flux vezi articolul Flux dezambiguizare. Fluxul întunecat este un termen din astrofizică care descrie un fenomen misterios observat recent în unele galaxii și descoperit de o echipă de cercetători condusă de A ...

Pluralism cosmic

Pluralismul cosmic descrie credința filosofică în existența a numeroase altor "lumi” în plus față de Pământ care adăpostesc viața extraterestră. Dezbaterea asupra pluralismului a început ca un argument metafizic abstract în timpul lui Anaximandru ...

Probabilitate

Probabilitatea este un concept utilizat începând încă din secolul VII, care a devenit baza ramurei de statistică, la care au recurs numeroase științe, atât cele naturale cât și cele sociale. Probabilitatea estimează răspunsul la întrebarea "se va ...

Teoria relativității generale

Relativitatea generală sau teoria relativității generale este teoria geometrică a gravitației, publicată de Albert Einstein în 1916. Ea constituie descrierea gravitației în fizica modernă, unifică teoria relativității restrânse cu legea gravitați ...

Teoria stocurilor

În cercetarea operațională, teoria stocurilor studiază, cu ajutorul unor modele matematice, procesele economice de stocare în vederea adoptării unei decizii de maximă eficiență economică. Fără a fi o teorie matematică propriu-zisă deoarece nu exi ...

Teoria acido-bazică

A fost elaborată de Svante Arrhenius și Wilhelm Ostwald. Potrivit acestei teorii, acizii sunt acele substanțe care, în soluție apoasa, dau naștere la ioni H +, iar bazele sunt substanțele care, în aceleași condiții, dau naștere la ioni hidroxid H ...

Teoria catastrofei Toba

Teoria catastrofei Toba este o teorie din anul 1998 a profesorului american Stanley H. Ambrose de la Universitatea Urbana-Champaign din Illinois, SUA. Conform acestei teorii, o super-erupție de gradul 8 pe scara VEI de acum cca. 69000-77000 ani a ...

Teoria conspirației OZN

O teorie a conspirației OZN este una din numeroasele teorii conspirative care de cele mai multe ori se suprapun și care susțin că dovezile privind existența și natura obiectelor zburătoare neidentificate sunt ascunse de către diferite guverne din ...

Teoria grafurilor

În matematică și informatică, teoria grafurilor studiază proprietățile grafurilor. Un graf este o mulțime de obiecte legate între ele printr-o mulțime de muchii cărora le pot fi atribuite direcții. Un graf poate fi reprezentat geometric ca o mulț ...

Teoria lui Roesler

Teoria lui Roesler este o teorie potrivit căreia poporul român s-a format la sud de Dunăre, de unde o mare parte a populației a emigrat la nord de fluviu. Această teorie însă nu a fost inițiată de istoricul austriac Eduard Robert Rösler, însă poa ...

Teoria M

Teoria M este o teorie supersimetrică care este consistentă într-un spațiu cu unsprezece dimensiuni. Limita de energii joase a Teoriei M este Supergravitația unsprezece-dimensională. Teoria M este cea mai recentă versiune a teoriei coardelor din ...

Teoria măsurii

Teoria măsurii este o ramură a analizei matematice care studiază sigma-algebre, măsuri, funcții măsurabile și integrale. În matematică, o măsură este o funcție care asociază un număr, de exemplu o "mărime”, "volum”, sau "probabilitate”, unei subm ...

Teoria relativității

Teoria relativității reprezintă în fizica modernă un ansamblu a două teorii formulate de Albert Einstein: relativitatea restrânsă și relativitatea generală. Ideea de bază a acestor două teorii este că timpul și distanțele unui eveniment măsurate ...

Teoria romanului

Marthe Robert a efectuat o psihanaliză a romanului în eseul său Romanul originilor, originile romanului. În acesta, pornind de la teoria "romanului familial" extrasă dintr-un eseu celebru al lui Sigmund Freud și de la celebrul complex oedipian ea ...

Teoria statului la coadă

Teoria statului la coadă sau teoria așteptării este studiul matematic al liniilor de așteptare, sau cozi. Modelul unei așteptări este construit astfel încât lungimea cozii și timpul de așteptare pot fi prezise. Teoria așteptării este, în general, ...

Algebră Leibniz

În matematică, o algebră Leibniz este o structură bazată pe un modul L {\displaystyle L} pe un inel comutativ R {\displaystyle R} înzestrat cu un produs biliniar, care satisface relația: =0,\;\forall a\in L,} atunci structura devine o algebră Lie.

Algebră peste un corp

În matematică, o algebră este un spațiu vectorial X peste un corp K, în care s-a definit în plus o operație de înmulțire între vectori care face din X un inel comutativ, și satisfăcând proprietățile: ∀ x ∈ X, ∀ α, β ∈ K, α + β x = α x + β x {\dis ...

Algebră universală

În matematică, o algebră universală este un ansamblu format dintr-o mulțime de bază și niște operații: A = {\displaystyle A=}. Fiecare operație ω j {\displaystyle \omega _{j}} este o funcție ω k: Ω k j → Ω {\displaystyle \omega _{k}:\Omega ^{k_{j ...

Caracteristică (algebră)

În teoria algebrică a inelelor și a corpurilor, caracteristica este un număr caracteristic unui inel sau corp care arată de câte ori trebuie adunat elementul neutru multiplicativ pentru a se obține elementul neutru aditiv. Dacă acest lucru nu est ...

Corp (matematică)

Se numește corp un triplet {\displaystyle } în care K {\displaystyle K} este o mulțime cu cel puțin două elemente, iar + {\displaystyle +} și ∗ {\displaystyle *} două operații pe K {\displaystyle K} satisfăcând trei axiome: Înmulțirea este distri ...

Corp finit

În algebra abstractă, un corp finit sau corp Galois este un corp care conține un număr finit de elemente. Corpurile finite sunt importante în teoria numerelor, geometria algebrică, teoria Galois, criptografie și teoria codurilor. Corpurile finite ...

Element neutru

În algebră, elementul neutru al unei legi de compoziție f: A × A → A {\displaystyle f:A\times A\rightarrow A} este un element e ∈ A {\displaystyle e\in A} care, compus cu oricare element a ∈ A, {\displaystyle a\in A,} îl lasă neschimbat: a ∘ e = ...

Grup abelian

Aplicabil în special la grupuri, termenul de "abelian" este echivalent cu comutativ și desemnează orice operație binară definită pe o mulțime M, închisa în raport cu acestă mulțime, și care îndeplinește: pentru orice x,y din M: x ~ y = y ~ x, und ...

Grup finit

În matematică, un grup finit este un grup a cărui mulțime conține un număr finit de elemente. Noțiunea de grup finit a apărut în matematică la începutul secolului al XIX-lea din necesitatea de a exprima conjugarea între soluțiile în număr finit a ...

Inel (matematică)

Un inel I = {\displaystyle I=} este o structură algebrică formată dintr-o mulțime suport A {\displaystyle \ A} și două operații binare, definite pe produsul cartezian A × A {\displaystyle A\times A} cu valori în A {\displaystyle \ A}, numite conv ...

Inel comutativ

Un inel R se numește inel comutativ dacă operația de înmulțire este comutativă: a * b = b * a pentru orice a, b din R. Exemple de inele comutative: Mulțimea numerelor întregi Z. Mulțimea polinoamelor cu coeficienți reali R. Exemple de inele necom ...

Izomorfism

În matematică, prin izomorfism se înțelege o funcție între două mulțimi peste care s-au definit câte o structură algebrică, funcție care satisface două condiții: este morfism, admite un alt morfism care o "inversează". Notă: această condiție nece ...

Monoid

În matematică, un monoid este o structură algebrică formată dintr-o mulțime S și o "lege de compoziție internă" asociativă și cu element neutru. Astfel, un monoid este un semigrup cu element neutru. Operația monoidului este adesea notată multipli ...

Semigrup

În matematică, un semigrup este o structură algebrică formată dintr-o mulțime S și o lege de compoziție internă asociativă. Denumirea provine de la noțiunea de grup, iar legătura imediată dintre aceste structuri este că orice grup este un semigru ...

Foundational Model of Anatomy

Foundational Model of Anatomy Ontology este o referință ontologie pentru domeniul Anatomia umană. Este o reprezentare simbolică a structurii canonice, fenotipice a unui organism; o ontologie spațialo-structurală a entităților anatomice și a relaț ...

Anatomie

Anatomia este o ramură a biologiei morfologice care studiază forma și structura organismelor, ca și ale părților lor componente. În mod curent, termenul are mai ales o conotație medicală deși metodele anatomiei sunt aplicabile pentru orice organi ...

Anatomie comparată

Anatomia comparată sau anatomia comparativă este o disciplină de sinteză care studiază, pe baza datelor de anatomie descriptivă, embriologie și paleontologie, comparat și evolutiv organele sau sistemele de organe în seria animală mergând de la fo ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →