ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 216

Paradigmă

Paradigma este o construcție mentală larg acceptată, care oferă unei comunități sau unei societăți pe perioadă îndelungată o bază pentru crearea unei identități de sine și astfel pentru rezolvarea unor probleme sau sarcini. La Thomas Kuhn baza pr ...

Charles Peirce

Charles Sanders Peirce a fost filosof, matematician și logician american, considerat fondator al curentului filosofic pragmatism și, alături de William James, părintele semioticii moderne. S-a născut în Cambridge, Massachusetts și a fost fiul lui ...

Karl Popper

Sir Karl Raimund Popper a fost un filozof englez de origine austriacă, considerat unul din cei mai mari filozofi ai științei din secolul al XX-lea. Fondator al raționalismului critic împotriva determinismului istoric, s-a opus oricărei forme de s ...

Pragmatism

Cuvântul pragmatism provine din termenul vechi grecesc "pragma” care însemna acțiune.Termenul a fost ridicat la rang filozofic în secolul XIX de americanul Charles Sanders Peirce sub numele de "pragmaticism”. Peirce a dezvoltat o concepție genera ...

Premisă

Premisă se numește fiecare dintre propozițiile inițiale ale unui raționament, din care se deduce concluzia. Prin extensie, prin premisă var. premiză se înțelege și "idee de bază", "punct de plecare".

Prognoză

O prognoză se referă la prezicerea unui eveniment sau a unei stări. Este de obicei o evaluare probabilistică elaborată în mod științific.

Raționalism

Raționalismul sau mișcarea raționalistă este o doctrină filozofică care afirmă că adevărul trebuie să fie determinat în virtutea forței rațiunii și nu pe baza credinței sau a dogmelor religioase. Cuvântul raționalism provine din latină, ratio îns ...

Realism științific

Realismul științific este teza conform căreia lucrurile care nu pot fi observate cu care se ocupă știința nu sunt foarte diferite de lucrurile observabile banale.

Reducționism științific

O versiune este aceea conform căreia întregul Univers poate fi explicat științific; că nu există lucruri care prin natura lor să nu poată fi explicate. Uneori este folosit pentru a descrie știința în special fizica ca bază pentru reducționismul o ...

Serendipitate

Serendipitate, este un cuvânt englezesc care înseamnă o descoperire întâmplătoare făcută în timp ce se căuta cu totul altceva. Cea mai faimoasă serendipitate este descoperirea gravitației de către Isaac Newton; el însuși a declarat unui prieten c ...

Sinteză

Sinteza și θεσις), este o integrare a două sau mai multe elemente existente anterior care rezultă într-un lucru nou.

Variabilă

Variabila este un simbol folosit a reprezenta un element arbitrar al unei mulțimi. Poate să aibă diferite valori, de la caz la caz, sau și în funcție de timp. Variabilele se folosesc în formule și ecuații algebrice și matematice, unde se notează ...

Cercul de la Viena

Cercul de la Viena de empirism logic a fost o grupare de filosofi și oameni de știință din domeniile științelor naturii, științelor sociale, logicii și matematicii, care s-a întrunit regulat între 1924 și 1936, la Universitatea din Viena, sub con ...

Vitalism

Vitalismul este o veche teorie științifică, infirmată, care explică procesele vitale prin prezența în organismele vii a unei așa-zise "forțe vitale”. Teoria a fost invalidată în 1828 de către Friedrich Wöhler, care a sintetizat ureea fără să folo ...

Sferă armilară

Sfera armilară constituie un model mecanic al principalelor corpuri cerești, format din inele concentrice metalice care reprezintă traiectoriile acestor corpuri relativ la Pământ.

Acta Eruditorum

Acta Eruditorum au fost o revistă științifică lunară germană publicată din 1682 până în 1782 la Leipzig de savanții Otto Mencke și Gottfried Wilhelm von Leibniz. Create prin imitarea publicației Journal des savants, Acta Eruditorum sunt prima rev ...

Epoca de aur a islamului

Epoca de Aur a Islamului, cunoscută și ca Renașterea islamică reprezintă perioada cuprinsă între secolele al VII-lea și al XIII-lea, ajungând chiar până în secolul al XVI-lea, după unii autori. În această perioadă, artiști, ingineri, savanți, poe ...

Istoria geodeziei

Geodezia – știința măsurătorii și reprezentării suprafeței terestre – este una din cele mai vechi științe și prin aceasta una din pietrele de temelie ale dezvoltării științei și tehnicii. Geodezia, astronomia și matematica sunt științe strâns leg ...

Istoria informaticii

Știința prelucrării informațiilor cu ajutorul computerelor se numește informatică. Istoria informaticii începe cu mult timp înainte ca disciplina modernă a informaticii să apară în secolul al XX-lea. Progresia, de la invenții mecanice și teorii m ...

Istoria televiziunii

Istoria televiziunii reprezintă munca a numeroși ingineri și inventatori din mai multe țări de-a lungul a mai multor decenii. Televiziunea s-a născut în principal din conjuncția a trei serii de descoperiri: cele referitoare la fotoelectricitate, ...

Listă de oameni ale căror nume sunt utilizate în denumirile elementelor chimice

Mai jos este lista oamenilor ale căror nume sunt utilizate în numele elementelor chimice. Dintre cele 118 elemente chimice, 19 sunt legate de numele a 20 de persoane. 15 elemente au fost numite pentru a onora 16 oameni de știință. Alte patru elem ...

Masă terestră

Masa terestră sau Masa Pământului este o mărime fizică și o unitate de masă utilizată în astronomie. Valoarea sa este estimată la 5.9736×10 24 kg. A fost obținută pornind de la cunoștințele foarte precise furnizate de geodezia spațială a constant ...

Premiul Nobel pentru literatură

Premiul Nobel pentru Literatură este acordat anual unui autor din orice țară care, cu cuvintele lui Alfred Nobel, a produs "cea mai remarcabilă lucrare într-o tendință idealistică". "Opera" în acest caz se referă în general la opera autorului ca ...

Revoluția științifică

În secolele XV - XVII în știință au avut loc o serie de transformări profunde care au înlăturat treptat ansamblul de concepte mai mult sau mai puțin științifice, atât antice cât și medievale, permițând întemeierea științei moderne. Transformările ...

Știința și tehnologia în Ungaria

Știința și tehnologia în Ungaria s-a dezvoltat activ începând cu secolul al XIX-lea, fiind unul din cele mai dezvoltate sectoare. Ungaria a cheltuit în 2015 1.4 % din produsul intern brut pentru cercetare și dezvoltare. La începutul secolului al ...

Istoria științei în România

Istoria științei în România urmărește evoluția diverselor discipline științifice în spațiul românesc, din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre.

Ziua pi

Ziua pi este o celebrare anuală a constantei matematice π. Ziua pi este serbată pe 14 martie din moment ce 3, 1 și 4 sunt primele trei cifre importante ale lui π. În 2009 Camera Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii a susținut desemnarea ...

Fauna României (colecție)

Colecția "Fauna României", este o lucrare fundamentală privind fauna României, care apare sub egida Academiei Române și cuprinde lucrări de sistematică animală cu caracter de determinatoare, referitoare la toate grupele faunistice ce populează te ...

Metodă științifică

Metoda științifică sau procesul științific este fundamental pentru investigația științifică și pentru dobândirea de către comunitatea științifică de noi cunoștințe bazate pe dovezi fizice. Savanții folosesc observația și raționamentul pentru a pr ...

Analiza datelor

Analiza datelor este un proces de inspecție, curățare, transformare și modelare a datelor cu scopul de a descoperi informații utile, de da concluzii informatoare și de a sprijini luarea deciziilor. Analiza datelor are multiple fațete și abordări, ...

CUDOS

CUDOS este un acronim folosit pentru a desemna principiile care trebuie să ghideze cercetarea științifică. Conform principiilor CUDOS, etosul științei trebuie să fie guvernat de Comunism, Universalism, Dezinteresare, Originalitate și Scepticism. ...

Dovadă științifică

O dovadă științifică este o dovadă prin care o ipoteză sau o teorie științifică este fie susținută, fie contracarată. O asemenea dovadă necesită a fi empirică și interpretabilă conform metodei științifice. Standardele dovezilor științifice variaz ...

Ipoteză

Ipoteza este un model construit numai în limbaj natural sau și cu ajutorul limbajului matematic care încearcă să surprindă calitativ sau cantitativ desfășurarea unui eveniment, să prevadă existența unui obiect, proprietate sau proces, în realitat ...

Teorie

Teoria este o categorie filozofică, ce desemnează reflectarea abstractă, conceptuală a realității obiective. Teoria se află în interacțiune cu practica, avându-și izvorul în necesitățile practicii sociale. Teoria reprezintă o generalizare a pract ...

Teorie științifică

O teorie științifică este o explicație a unui aspect al lumii naturale care poate fi testată în mod repetat ⁠ și verificată în conformitate cu metoda științifică, folosind protocoale ⁠ acceptate de observare, măsurare și evaluare a rezultatelor. ...

Protoștiință

Protoștiinta definește acel stadiu în care se afla un domeniu al cunoașterii, când cunoștințele acumulate au mai mult un caracter speculativ, preștiințific, dar constituie baza apariției acelei științe. Se referă mai ales la perioada anterioară I ...

Fossilworks

Fossilworks este un portal care oferă instrumente de interogare, descărcare și analiză pentru a facilita accesul la Paleobiology Database, o bază de date relațională mare asamblată de sute de paleontologi din întreaga lume.

Paleobiology Database

Baza de date paleobiologie PBDB își are originea în inițiativa bazei de date phanerozoice marine paleozoauale phanerozoic, finanțată din NCEAS, care a funcționat din august 1998 până în august 2000. Din 2000 până în 2015, PBDB a primit finanțare ...

Researchgate

ResearchGATE este o rețea socială gratuită pentru cercetători din orice domeniu științific. Aceasta oferă accesul la aplicații de genul web.2.0, pemite căutare semantică de articole, file-sharing, precum și un server public de fișiere. Mai mult, ...

Modularitate vizuală

Modularitatea pentru procesarea culorii Modul în care sistemul vizual al primatelor operează este în mod curent obiectul unui intens scrutin științific. O teză dominantă că diferitele proprietăți ale lumii vizuale implică soluții computaționale d ...

Odontologie

Odontologia este o ramură a anatomiei, care se ocupă cu studiul dinților, al bolilor dinților și ale țesuturilor învecinate, care implică studiul, diagnosticul, prevenția și tratamentul bolilor cavității bucale. Ca specialitate stomatologică, odo ...

Somnologie

Somnologia este studiul științific al somnului. Acesta include studiul clinic și tratamentul tulburărilor de somn. Medicina somnului este o ramură a somnologiei.

Atomism

Atomismul sau "Atomismus” este o teorie cosmologică, după care universul este compus din atomi atomii se credea sunt indivizibili și nu se pot transforma niciodată. Această concepție a apărut prin anii 500 î.Hr. adepții ei fiind filozofii greci L ...

Socialism științific

Socialismul științific este o formă a teoriei lui Karl Marx, simplificată și în anumite privințe modificată de către Friedrich Engels, după moartea autorului, dându-i acesteia un caracter mai determinist și făcând-o mai rigidă decât a intenționat ...

Teoria autodeterminării

Teoria autodeterminării a luat naștere din studiile elaborate de Edward L. Deci și Richard Ryan privind efectele motivației intrinsece și cele ale motivației extrinsece asupra comportamentului uman. De-a lungul timpului, conceptul de teorie a aut ...

Teoria cromozomială a eredității

Teoria cromozomială a ereditații a fost elaborată de biologul și geneticianul american Thomas Hunt Morgan, fiind alcătuită din 3 teze: Plasarea lineară a genelor pe cromozomi: conform acestei teze, mai sunt genele plasate liniar una după alta pe ...

Teoria RPESV

Teoria repulsiilor perechilor de electroni din stratul de valență este un model teoretic utilizat în chimie pentru prezicerea geometriei unei anumite molecule, studiind numărul perechilor de electroni neparticipanți ai atomului central, dar și mo ...

Cel mai lung nume din lume

Cel mai lung nume din lume este numele extins al proteinei titin, în conformitate cu nomenclatorul IUPAC. Aceasta este descrierea științifică a unei proteine elastice. Numele ei cuprinde 189.819 de litere iar forma în limba română cuprinde 189.70 ...

Fenomen

În funcție de punctul de vedere filosofic, un fenomen este: o apariție perceptibilă sensorial, aparența unui lucru sau prezența în conștiință a unui lucru în urma experienței și puterii de reprezentare. Pentru Platon, fenomenele aparente sunt doa ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →