ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 195

Noxă

Noxele reprezintă agenți, factori sau împrejurări cu acțiune dăunătoare asupra organismelor, ce se răspândesc în atmosferă de obicei în timpul diferitelor procese tehnologice.

Piramidă trofică

Piramida trofică este reprezentarea grafică a raporturilor cantitative dintre nivelurile trofice. Nivelurile trofice reprezintă totalitatea organismelor cu aceeași funcție trofică. Piramidele pot fi clasificate astfel: piramidele numerelor pirami ...

Poluarea aerului

Poluarea este contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor. Chiar dacă uneori poluarea mediului înconjurător este un rezultat al cauzelor naturale, cum ...

Poluarea apei

Poluarea apei reprezintă orice modificare a compoziției sau a calității apei, ca rezultat al activităților umane sau în urma unor procese naturale, astfel încât aceasta să devină mai puțin adecvată utilizărilor sale. Poluarea apei poate fi caract ...

Pradă

Ca pradă este cunoscut în biologie ca un animal care este prins și ucis în scopuri alimentare de către un alt animal numit prădător. În regnul animal cel mai des pradă devin animalele erbivore și omnivore iar prădători cele carnivore. Modalități ...

Rețea trofică

Rețeaua trofică sau rețeaua alimentară, ciclul trofic, reprezintă un sistem de lanțuri trofice unite între ele și interdependente, care rezultă din interconectarea lanțurilor trofice într-o biocenoză. Într-o biocenoză complexă, formată din mai mu ...

Rezervație a biosferei

O rezervație a biosferei este o arie naturală protejată căreia i se atribuie un calificativ internațional și ale cărei caracteristici sunt definite de UNESCO, conform cu necesitățile privind scopul de protecție și conservare a unei zone de habita ...

Saprofit

Saprofit se numește un organism dacă poate trăi numai consumând materie organică moartă. Acest proces are loc prin intermediul unei membrane, având la bază o reacție enzimatică prin care se eliberează substanțele nutritive din materia ingerată. N ...

Sinantrop (specie)

Specia sinantropă sau specia antropofilă este o specie de plante sau animale care însoțește omul, stabilindu-se în locuința sau în preajma așezărilor sale. Printre plantele sinantrope se numără neghina Agrostemma githago, traista ciobanului Capse ...

Sinecologie

Sinecologia, sau ecologia comunităților, este o ramură a ecologiei, ce studiază distribuția, raporturile și interacțiunile dintre indivizii, ce aparțin unor specii diferite, în cadrul unei comunități biologice.

Specie cavernicolă

Speciile cavernicole sunt animale sau plante care trăiesc în peșteri și sunt caracterizate prin condiții de viață relativ uniforme: temperatură constantă, umezeală mare și lipsă de lumină. Animalele cavernicole au tegumentul subțire și permeabil, ...

Specie oportunistă

Specia oportunistă în ecologie este o specie care poate exploata rapid noi resurse pe măsură ce acestea apar, de exemplu, prin colonizarea rapidă a unui nou mediu, folosind hrană și alte resurse înainte ca alte organisme să fie stabilite și să po ...

Stație de epurare

Stația de epurare reprezintă ansamblul de construcții și instalații destinat epurării apelor uzate prin metode mecanice, mecano-chimice, biologice și terțiare. Capacitatea stațiilocacatepurare se exprimă în m 3 /zi. Pentru o stație de epurare, ob ...

Suprapășunat

Suprapășunatul este un fenomen de distrugere a covorului vegetal dintr-un ecosistem ca urmare a procesului de pășunare intensivă de către animalele erbivore. Suprapășunatul poate fi definit ca o pașterea a unui număr mare de animalele erbivore pe ...

Zoocenoză

Zoocenoza reprezintă totalitatea animalelor dintr-o anumită biocenoză. Ei sunt consumatori și reprezintă verigile de mijloc a lanțului trofic, consumând atât plante, cât și alte animale.

Gospodărirea mediului înconjurător

Gospodărirea mediul înconjurător constituie acțiunile de gospodărire a interacțiunii dintre umanitate și mediul înconjurător și a efectelor activităților umane asupra mediului.

Iaz de decantare

Iaz de decantare se numește o acumulare de apă, realizată cu un baraj sau prin diguri de contur, în scopul reținerii deșeurilor menajere și/sau industriale, lichide sau solide, depuse subacvatic. De asemenea, iazul de decantare se poate realiza î ...

Hidraulică

Hidraulica este știința care se ocupă cu studiul legilor de echilibru și de mișcare ale lichidelor - în particular a apei - din punctul de vedere al aplicațiilor tehnice. Din aceasta definiție rezultă dublul caracter al studiilor și cercetărilor ...

Încălzirea globală

Încălzirea globală este fenomenul de creștere continuă a temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei în imediata apropiere a solului, precum și a apei oceanelor, constatată în ultimele două secole, dar mai ales în ultimele decenii. Fenomene ...

Acordul de la Paris

Acordul de la Paris este un tratat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice ⁠, care reglementează măsurile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon începând cu anul 2020. Acordul a fost negociat ...

Controverse privind încălzirea globală

Controversele privind încălzirea globală se ​​referă la dezbaterile publice asupra faptului dacă încălzirea globală are loc cu adevărat, ce schimbări a provocat în timpurile moderne, ce anume a determinat-o, care sunt efectele sale, ce anume măsu ...

Criză climatică

Criza climatică este un termen care descrie încălzirea globală, schimbările climatice, precum și consecințele acestora. Termenul a fost folosit pentru a descrie amenințarea încălzirii globale asupra planetei și pentru a susține atenuarea accelera ...

Listă de cercetători care se opun evaluării științifice privind încălzirea globală

Aceasta este o listă de oameni de știință notabili care au făcut declarații care intră în conflict cu înțelegerea științifică mainstream privind încălzirea globală așa cum este prezentată de Grupul interguvernamental de experți în evoluția climei ...

Stare de urgență climatică

"Starea de urgență climatică” este o măsură adoptată de diverse entități, orașe și universități ca răspuns la schimbările climatice. Aceasta este una dintre măsurile propuse de mai mulți activiști și grupuri de mediu, cum ar fi Rebeliunea de disp ...

Virgin Earth Challenge

Virgin Earth Challenge a fost o competiție lansată în anul 2007 și încheiată în 2012, sponsorizată de Richard Branson proprietarul grupului de firme Virgin Group. Competiția a oferit un premiu de 25 milioane $ pentru inventarea unei tehnologii de ...

Sălbăticie

Sălbăticie sau teren sălbatic este un mediu natural pe Pământ care nu a fost modificat semnificativ de activitatea umană. De asemenea, poate fi definit ca: "Zonele naturale sălbatice cele mai intacte, nedeteriorate, lăsate pe planeta noastră - ac ...

Avaaz

Avaaz este o organizație civică globală care promovează implicarea cetățenilor în campanii referitoare la schimbările climatice, drepturile omului, drepturile animalelor, corupție, sărăcie, conflicte și multe alte teme. Lansată în ianuarie 2007, ...

BirdLife International

BirdLife international este un ONG internațional de tip parteneriat global care are ca scop de conservarea păsărilor, habitatelor lor și a biodiversității globale, lucrând cu oamenii spre sustenabilitate în utilizarea resurselor naturale. Acesta ...

Convenția de la Espoo

Convenția de la Espoo este o organizație internațională care reglementează evaluarea impactului asupra mediului în situația în care un anumit proiect are impact transfrontalier. Convenția a fost adoptată la 25 februarie 1991 și a intrat în vigoar ...

Deep Green Resistance

Deep Green Resistance este o mișcare de mediu, fondată în 2011 de către scriitorii și activiștii Derrick Jensen, Lierre Keith, Aric McBay, care vede activismul de mediu de masă, fiind în mare parte ineficient. DGR de asemenea, se referă la strate ...

Azbestoză

Azbestoza este o pneumoconioză cu caracter profesional, care apare în urma inhalării îndelungate a particulelor fine de azbest. Azbestoza se mai numește și fibroză pulmonară interstițială sau alveolită fibrozantă azbestozică. Azbestoza este carac ...

Azbociment

Azbocimentul este un material de construcție care rezistă foarte bine la intemperii și la foc. Este obținută din amestecul de ciment cu fibre de azbest. Nu este poros și nici sensibil la ger, este inalterabil la agenții atmosferici și necombustibil.

Capacitate de autoepurare

Prin capacitate de autoepurare se înțelege proprietatea factorilor de mediu – apă, aer, sol – care au suferit o poluare, de a-și redobândi total sau parțial starea de puritate inițială, prin procese fizice, chimice și biologice, fără intervenția ...

Compus organic volatil

Compușii organici volatili sunt acei compuși organici care prezintă o presiune de vapori mare în condiții de temperatură ambientală, de 25 °C. Această presiune ridicată a vaporilor este urmarea unui punct de fierbere scăzut, ceea ce face ca un nu ...

Contaminare radioactivă

Contaminarea radioactivă este procesul de depunere neintenționată și nedorită a unei substanțe radioactive pe diferite suprafețe sau într-un solid, lichid sau gaz. În cazul dozimetriei, se vorbește de contaminare externă și de contaminare internă ...

Levigat

Levigatul este un lichid care, trecând printr-un material solid, a extras substanțe dizolvate sau în suspensie din materialul respectiv. Este un termen tehnic utilizat pe scară largă în domeniul științei mediului, în sensul specific de lichid car ...

Marea Insulă de Gunoaie din Pacific

Marea insulă de gunoaie din Pacific este o zonă de acumulare a unei multitudini de deșeuri de plastic, plase de pescuit din nylon, obiecte plutitoare, plastic mărunțit etc) care constituie o sursă majoră de poluare în lanțul trofic al viețuitoare ...

Metale grele

Metale grele reprezintă termenul care în general este folosit pentru metalele ce au o densitate mai mare decât 5kg/dm³ și sunt în general toxice, reziduurile lor producând poluarea mediului înconjurător. Metale grele unanim acceptate sunt: Metale ...

Navă depoluatoare

O navă depoluatoare este o navă concepută și echipată pentru combaterea poluării apei, survenită mai ales prin deversări de hidrocarburi. Poluarea poate fi accidentală, prin naufragiu, sau intenționată, prin purjarea rezervoarelor. Nava depoluato ...

Poluant organic persistent

Poluanții organici persistenți sunt compuși organici rezistenți la acțiunea chimică, biologică și fotolitică a agenților de mediu, deci fiind rezistenți la degradare. Sunt cunoscuți 12 astfel de poluanți organici persistenți care au proprietăți t ...

Scandalul dioxinei

În Germania, în 2010 a izbucnit un scandal din cauza produselor nutritive poluate pentru animale. Către sfârșitul anului s-a constatat o creștere neadmisibilă a conținutului de dioxină în unele produse alimentare germane din carne, lapte, ouă ofe ...

Sindromul Kessler

Sindromul Kessler, propus de cercetătorul NASA Donald J. Kessler ⁠ în 1978, este un scenariu în care densitatea obiectelor ⁠ aflate pe orbită joasă este suficient de mare încât coliziunea între obiecte poate cauza o cascadă colizională - fiecare ...

Confort termic

Confortul termic este starea de spirit care exprimă satisfacția față de mediul termic și este evaluată prin o evaluare subiectivă. Corpul uman poate fi privit ca un motor termic în care alimentele reprezintă energia de intrare. Corpul uman va gen ...

Urbanism

Urbanismul reprezintă studiul orașelor, al mediului geografic, economic, politic, social și cultural și al impactului acestor elemente asupra fondului construit. Profesia de urbanist se referă la crearea și organizarea vieții urbane.

Arhitect peisagist

Arhitectul peisagist este o persoană implicată în planificare, design și câteodată privire în ansamblu la unui peisaj exterior sau a unui spațiu. Practica lor profesională este cunoscută sub denumirea de Arhitectură Peisageră. Termenul de arhitec ...

Bordură

Deși bordurile au fost folosite de-a lungul istoriei, doar din secolul 18 au început să fie folosite pe scară largă, ca parte a încercărilor de a înfrumuseța orașele.

Canalizarea Romei antice

Canalizarea Romei antice este unul din cele mai vechi sisteme de canalizare din lume. Canalizarea nu servea doar pentru evacuarea reziduurilor, ci avea mai multe funcțiuni, printre care tranzitarea apelor pluviale care se scurgeau de pe colinele ...

Cardo

Cardo este cuvântul latin pentru "pivot” sau pentru "țâțână de ușă”, folosit în termeni de orientare geografică pentru desemnarea axei nord-sud în jurul căreia pare să pivoteze bolta cerească. În schema urbanismului roman de fondare a unui oraș, ...

Centru civic

Centrul civic este de regulă un cartier central al unei localități, în care se află sediile principalelor instituții publice sau private ale acesteia.

Centru istoric

Centrul istoric este cea mai veche zonă urbană într-o localitate. Conceptul de centru istoric în italiană: Centro Storico s-a născut în Italia, în secolul al XIX-lea, atunci când oamenii au început să se gândească la restructurarea și protejarea ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →