ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 186

Declarația de la Balamand

Declarația de la Balamand este un document adoptat de Comisia Mixtă de Dialog Teologic Catolic-Ortodox pe data de 23 iunie 1993 în Mănăstirea Balamand din Liban. Titlul complet al documentului este "Uniatismul, metodă de unificare ce aparține tre ...

Declarația Balfour (1917)

Declarația Balfour din 2 noiembrie 1917 a fost o declarație oficială de politică extenă a guvernului Regatului Unit prin care se afirma că: "Guvernul Majestății Sale privește favorabil stabilirea în Palestina a unui Cămin național pentru poporul ...

Declarația de la Mainau

Declarația de la Mainau este denumirea generică utilizată pentru cele două apeluri socio-politice ale laureaților Nobel care au participat la reuniunile de o săptămână a laureaților Nobel la Lindau, întâlnire anuală cu tineri oameni de știință di ...

Declarația de la Philadelphia

Declarația de la Philadelphia, promulgată la 10 mai 1944, reprezintă actuala cartă a Organizației Internaționale a Muncii. Conține patru principii fundamentale privind demnitatea umană: Munca nu este marfă. Războiul împotriva privațiunilor trebui ...

Declarația drepturilor popoarelor din Rusia

Declarația drepturilor popoarelor din Rusia a fost unul dintre primele documente ale Rusiei sovietice, adoptat de Consiliul Comisarilor Poporului al RSFSR la 2 noiembrie 1917. Declarația a proclamat patru piloni ai politicii naționale: libera dez ...

Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului

Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului este carta fundamentală prin care la data de 26 august 1789 au fost puse, în Franța, bazele democrației moderne. Declarația cuprinde un preambul și 17 articole, care combină dispozițiile privind d ...

Declarația de la Montreal

Declarația de la Montreal pentru drepturile umane ale persoanelor lesbiene, gay, bisexuale și transgen este un document adoptat în Montreal pe 29 iulie 2006 de Conferința Internațională a Drepturilor Omului LGBT. Declarația, cu caracter internați ...

Declarația de la Moscova

Declarația de la Moscova a fost semnată în timpul Conferinței de la Moscova la 30 octombrie 1943. Denumirea oficială a declarației este "Declarația celor patru națiuni asupra securității generale”. Actul a fost semnat de miniștrii de externe ai S ...

Declarație de război

O declarație de război este o procedură juridică și diplomatică în dreptul și politica internațională, care constă într-o declarație oficială, prin care un stat anunță un altul, despre încetarea păcii între părți și trecerea la o stare de război. ...

Declarația Schuman

Declarația Schuman de la 9 mai 1950 a fost o propunere a ministrului francez de externe din acea perioadă, Robert Schuman, de a crea o nouă formă de organizare a statelor Europei, o Comunitate supranațională. În urma experienței celor două războa ...

Declarația de la Snagov

Declarația de la Snagov este un document semnat la 21 iunie 1995 de către liderii partidelor parlamentare din România, care atesta acordul forțelor politice față de strategia națională pentru pregătirea aderării României la Uniunea Europeană. Ace ...

Declarația Universală a Drepturilor Omului

Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată la 10 decembrie 1948, prin Rezoluția 217 A în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Printr-un act istoric, Adunarea le-a cerut tuturor țăril ...

Entertainment Software Rating Board

Entertainment Software Rating Board este o organizație autoreglată care aplică rating-uri, îndrumări pentru publicitate, și principii de viață privată pentru jocuri video și pentru software de divertisment în Statele Unite și Canada. A fost fonda ...

Evaluare colegială

Evaluarea colegială sau recenzia colegială, recenzarea colegială sau evaluare "inter pares” reprezintă evaluarea activității științifice, academice sau profesionale a unei persoane sau a unor lucrări științifice înainte de publicare de către alte ...

Fabrică de diplome

O fabrică de diplome este o instituție de învățământ nerecunoscută și neacreditată conform cerințelor legale. Adesea fabricile de diplome sunt acreditate de instituții de acreditare nerecunoscute oficial. O fabrică de diplome se poate recunoaște ...

Mottainai

Mottainai este un termen japonez care exprimă "un sentiment de regret atunci când valoarea intrinsecă a unui obiect sau a unei resurse este risipită fiind utilizată în mod neadecvat". Expresia "Mottainai!"(O, ce risipă!) poate fi folosită ca o ...

Office of Film and Literature Classification (Australia)

Office of Film and Literature Classification este o organizație guvernamentală înființată de Guvernul Australiei care clasifică filme, jocuri video și publicațiilor de la înființarea ei în 1970.

Pan European Game Information

Pan European Game Information este o organizație europeană care se ocupă cu clasificarea jocurilor video în funcție de vârstă. A fost dezvoltată de Interactive Software Federation of Europe și a înlocuit toate sistemele naționale cu unul singur c ...

Recenzie sistematică

Recenzia sistematică reprezintă o evaluare critică care se desfășoară folosind metode sistematice propuse/elaborate pentru minimizarea erorilor și pentru a combina dovezile existente cu privire la un subiect specific.

Cod local

Codul localității) este un număr oficial de identificare a unei localități, sau teritorii independente din punct de vedere politic, alte numere de identificare sunt codul poștal sau codul zonal numit și prefix telefonic. În Germania "codul local” ...

Cod numeric personal (România)

În România, codul numeric personal sau C.N.P. este un cod numeric unic, format din 13 cifre, atribuit persoanei fizice la înregistrarea nașterii în registrele de stare civilă. Scopul acestuia este de a individualiza în mod unic o persoană fizică ...

Date personale

Datele personale reprezintă acele informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. Cele mai cunoscute astfel de informații sunt reprezentate de nume, prenume, data nașterii, codul numeric personal, adresa, numărul de telefon, ...

Localizator uniform de resurse

Un localizator uniform de resurse este o secvență de caractere standardizată, folosită pentru denumirea, localizarea și identificarea unor resurse de pe Internet, inclusiv documente text, imagini, clipuri video, expuneri de diapozitive etc. Stand ...

Șibolet

Cuvântul șibolet este folosit pentru a cataloga semne distinctive. Poate fi de asemenea o parolă sau un cuvânt de ordine. Cuvântul ebraic șiboléth înseamnă spic. Evreii din tribul lui Galaad, pentru a-i identifica pe cei din tribul lui Efraim car ...

Știința informației

Știința informației este un domeniu preocupat în principal de analiza, colectarea, clasificarea, manipularea, stocarea, preluarea, mișcarea, diseminarea și protecția informațiilor. Practicanții din cadrul și din afara studiului aplicării și utili ...

Arhitectura informațională

Arhitectura informațională este designul structural al mediilor de informații partajate; arta și știința organizării și etichetării site-urilor web, a intraneturilor, a comunităților online și a software-ului pentru a sprijini utilizabilitatea și ...

Explozie informațională

Explozia informațională se referă la creșterea rapidă a cantității de informații sau date publicate și la efectele acesteia. Pe măsură ce cantitatea de date disponibile crește, gestionarea informațiilor devine mai dificilă, ceea ce poate duce la ...

Informetrie

Informetria este știința utilizării metodelor matematice pentru a studia starea informațiilor, pentru a determina și analiza din punct de vedere cantitativ fenomenele acesteia, pentru a căuta drepturile sale. Este folosită pentru măsurări în IT. ...

Literatură științifică

Literatura științifică cuprinde publicări academice conform cărora raportează lucrări originale cu dovezi empirice și teoretice, din științele naturii sau științele sociale sau alt domeniu academic, adesea apreciate prescurtat ca literatură. Publ ...

Microcip fără contact

Microcipul fără contact este un circuit integrat folosit în scopul stocării și al prelucrării de date. El poate fi încorporat, de exemplu, în pașapoarte, cărți de identitate și permise de ședere biometrice. Microcipul, instalat invizibil în major ...

Preprint

Preprint este o versiune preliminară a unei lucrări științifice, care nu a fost încă publicat într-un jurnal științific. Publicarea într-un jurnal științific tradițional durează adesea luni sau chiar ani de la prezentarea articolului, în timp ce ...

Taxonomie

Taxonomia este o disciplină științifică care se ocupă cu stabilirea unor legi de clasificare și sistematizare a unor domenii reale, caracterizate printr-o structură complexă. În contextul științelor biologice, termenul de taxonomie desemnează, o ...

Carl Linné

Carl Linné, cunoscut și drept Carolus Linnaeus respectiv Carl von Linné, pronunțat în suedeză, Kronobergs län, Suedia – d. 10 ianuarie 1778, Linnaeus Hammarby ⁠, Uppsala län, Suedia) a fost un botanist, medic și zoolog de origine suedez. Este con ...

Catalogue of Life

Catalogue of Life, este un site web fondat în iunie 2001 de către Species 2000 și Integrated Taxonomic Information System. Site-ul e planificat să devină un catalog comprehensiv al tuturor speciilor de organisme cunoscute de pe Pământ. În prezent ...

Encyclopedia of Life

Encyclopedia of Life este o enciclopedie liberă, online, colaborativă, destinată să documenteze toate cele 1.9 milioane de specii în viață cunoscute științei. El este compilat din baze de date existente și prin contribuția experților și "non-expe ...

Nomenclatură trinominală

În biologie, nomenclatura trinominală se referă la numele de taxoni sub gradul de specii. Aceste nume au trei părți. Utilizarea este diferită în zoologie și botanică.

Nume binomial

Numele binominal conține doi termeni: numele genului și numele specific, scrise în limba latină sau transliterate în latină din alte limbi. Ambii termeni ai numelui binomial se scriu cu caractere cursive, dar numai numele genului se scrie cu maju ...

Nume trinominal

În algebra elementară, un trinominal este suma a trei mononominale. În lingvistică, un trinominal este o expresie fixă, care este formată din trei cuvinte.

Otto Kuntze

Carl Ernst Otto Kuntze a fost un botanist, briolog și micolog german care a revoluționat parțial taxonomia și nomenclatura plantelor. Abrevierea numelui său în cărți științifice este Kuntze, dar de asemenea O.Kuntze, în cărți științifice american ...

Taxonomia lui Flynn

Taxonomia lui Flynn este o clasificare a arhitecturilor de calculatoare propusă de Michael J. Flynn în 1966. Cele patru clase de arhitecturi definite de Flynn au la bază numărul de fluxuri de instrucțiuni și de date concurente disponibile în arhi ...

Wikispecies

Wikispecies este un wikiproiect online al Wikimedia Foundation, care își propune să creeze un catalog de specii liber și comprehensiv. Wikispecies este disponibil sub licențele GNU Free Documentation License și CC-BY-SA 3.0. Proiectul a fost lans ...

Distanță Hamming

În teoria informației, distanța Hamming dintre două șiruri de lungime egală este numărul de poziții ale căror simboluri corespunzătoare sunt diferite. Cu alte cuvinte, ea măsoară numărul minim de substituții necesare pentru a schimba un șir în ce ...

Entropie

În termodinamică, entropia este o măsură cât de aproape de echilibrul termodinamic; este o proprietate extensivă a unui sistem termodinamic. Noțiunea a fost introdusă de Rudolf Clausius. Este o funcție de stare caracterizată prin relația: S A = ∫ ...

Legea lui Metcalfe

Legea lui Metcalfe este o lege matematică care afirmă că valoarea unei rețele de comunicații este proporțională cu pătratul numărului de utilizatori conectați la sistem. Prima dată formulată în această formă de către George Gilder în 1993, și atr ...

O teorie matematică a comunicației

"O teorie matematică a comunicației” este un articol al matematicianului Claude E. Shannon publicat în Bell System Technical Journal în anul 1948. Ulterior, acesta a fost redenumit Teoria matematică a comunicației în carte, o modificare mică, dar ...

Pondere Hamming

Ponderea Hamming a unui șir de simboluri este numărul de simboluri care sunt diferite de simbolul zero al alfabetului utilizat. Este echivalentă cu distanța Hamming față de șirul de aceeași lungime, format numai din simbolul zero. Pentru cazul ce ...

Rată de transfer

Rată de transfer, în termeni generali, este rata maximă de producere sau rata maximă la care ceva poate fi prelucrat. Atunci când este utilizat în contextul rețelelor de comunicații, cum ar fi Ethernet sau sub formă de pachete radio, rata de tran ...

Supraeșantionare

În procesarea semnalelor, supraeșantionarea reprezintă procesul eșantionării unui semnal cu o frecvență de eșantionare semnificativ mai mare decât dublul lățimii de bandă sau al celei mai înalte frecvențe a semnalului care este eșantionat.

Bit

În metrologie, statistică și informatică, un bit este unitatea de măsură pentru cantitatea de informație. Un bit este cantitatea de informație necesară pentru reducerea incertitudinii la jumătate. Termenul a fost introdus de matematicianul și sta ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →