ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 173

Filială

Filiala este secția unei instituții, întreprinderi, societăți comerciale etc. recunoscută sau nu ca persoană juridică, care exercită anumite funcții date de instituția centrală pentru un teritoriu sau pentru o anumită țară.

Grațiere

Grațierea este un act de clemență, dictat din considerente social-politice și de politică penală, prin care puterea de stat dispune stingerea totală sau parțială a executării unei sancțiuni de drept penal sau contravenționale sau comutarea unei p ...

Hiclenie

Înalta trădare, sau "hiclenia”, era cea mai gravă infracțiune în sistemul dreptului feudal. În Țările Române, ca și în alte state, ea consta în încălcarea datoriei de credință față de domn și implicit față de statul pe care acesta îl întruchipa. ...

Litispendență

Litispendența reprezintă situația procesuală în care două sau mai multe instanțe de fond, deopotrivă competente, sunt sesizate cu aceeași cauză civilă. Ea reprezintă o împrejurare anormală în opera de înfăptuire a justiției, întrucât poate determ ...

Malpraxis

Malpraxisul reprezintă − în România, eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produ ...

Ne varietur

Locuțiunea latină ne varietur este folosită în activitatea editorială și în elaborarea bibliografiilor pentru a indica ediția definitivă a unei opere care a fost revizuită și corectată de mai multe ori. Poate fi vorba atât de o ediție de autor, c ...

Neminem captivabimus

Neminem captivabimus este un termen legal în istoria dreptului lituanian și polonez care era forma scurtă pentru neminem captivabimus nisi iure victum. În Regatul Poloniei și Uniunea Statală Polono–Lituanienă, a fost unul dintre drepturile de baz ...

Normă socială

N ormele sociale sunt reguli pe care trebuie să le urmeze persoanele pentru o mai bună conviețuire, norme la care trebuie să își ajusteze comportamentele, îndatoririle și activitățile specifice de ființă umană. Ansamblu sau sistem de norme, regul ...

Opinie juridică

Prin opinie juridică se întelege actul redactat, de obicei, de către un avocat. Aceasta este un act formal redactat la cererea unui client și poate cuprinde interpretarea unei norme de drept sau opinii asupra a cum ar putea fi interpretată de căt ...

Persona non grata

Persona non grata sau persona ingrata este un termen care se utilizează oficial în relațiile diplomatice și se referă la un reprezentant diplomatic care nu este acceptată pe un anumit teritoriu sau într-o localitate. "Persona grata ” sau "persona ...

Prorogare

Prorogarea este un termen juridic, care desemnează un act prin care se suspendă sau se amână activitatea unui corp legislativ. Prin Constituția din 1866, suveranului român îi revenea printre alte drepturi și acela de a proroga parlamentul țării.

Reformatio in pejus

Non reformatio in pejus este un principiu juridic care afirmă faptul că unei persoane nu i se poate agrava situația în propria cale de atac. Cu alte cuvinte, unei persoane care declară apel sau recurs nu i se poate crea o situație mai grea prin a ...

Spațiu (drept)

Spațiu aerian - coloană de aer care este supusă suveranității unui stat determinat atunci cănd se află situată deasupra tertoriului acelui stat, sau nu este supusă dacă se află situată deasupra mării libere. Regimul juridic al spațiului aerian al ...

Subiect de drept

Se consideră subiect de Drept o unitate ideală conformată dintr-o sumă de responsabilități și de drepturi; fiind acea unitate asupra căreia incide direct legea echipând-o cu corespunzătoare drepturi și obligații. Pentru materia numită Drept, unic ...

Sector economic

Sectoarele economice reprezintă diviziuni ale activității economice ale unui Stat în așa-zise sectoare: primar, secundar, terțiar și cuaternar. În secolul al XXI-lea, începe a se face distingerea că, dintre acele servicii clasificate inițial ca t ...

Economia Somaliei

Economia Somaliei constă în: Creșterea cămilelor și a vitelor asigură existența majorității somalezilor, la fel ca și practicarea agriculturii. Cămilele furnizează carne, lapte și piei și asigura și principalul mijloc de transport. Se cresc și ca ...

Economia Estoniei

Cu un Produs Intern Crud de 27.729 US$ pe cap de locuitor, Estonia este cea mai bogată țară baltică și printre cele mai sănătoase economii ale noilor state membre a Uniunii Europene, la care a aderat în 2004. FMI cosideră economia Estoniei ca fii ...

Economia Liechtensteinului

Liechtenstein este una dintre țările cu tradiție în domeniul secretului bancar. Odată cu criza financiară din 2008, țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică au stabilit impunerea de sancțiuni țărilor care nu respect ...

Economia Luxemburgului

Economia Luxemburgului depinde în mare parte de sistemul bancar și de industria metalurgică. Luxemburghezii se bucură de-al doilea cel mai mare produs intern brut pe cap de locuitor din lume, în urma Qatarului. În 2010 avea un deficit bugetar de ...

Economia Muntenegrului

Economia Muntenegrului este în mare parte bazată pe servicii și se află într-o tranziție târzie la economia de piață. În 2007 sectorul serviciilor a alcătuit 72.4% din PIB, cu industria și agricultura alcătuind restul, 17.6% și 10% respectiv. Ind ...

Economia Republicii Panama

Economia Republicii Panama este o economie bazată pe piața liberă complet dollarizată avînd istoric o inflație scăzută. Aceasta se bazează în principal pe industria serviciilor, puternic ponderată față de sectorul bancar, comerț și turism. Datori ...

Economia republicii San Marino

Economia republicii San Marino se bazează pe turism, comerț, agricultură, meșteșuguri și tipărituri de lux. În ciuda faptului că San Marino nu este în Uniunea Europeană, moneda oficială este Euro. O altă sursă de venit vine din vânzarea de monede ...

Economia Scoției

Economia Scoției are o valoare estimată a produsului intern brut nominal de până la £152 de miliarde de euro în 2015. Din 1707, Anglia a fost principalul său partener comercial. Scoția încă desfășoară majoritatea activităților sale comerciale în ...

Economia statului Singapore

Singapore este cel mai mare centru bancar, financiar și comercial din Asia de Sud-Est. Se practică industria energetică, de mașini electrice. Începând cu anul 1959, Singapore devine unul dintre cele mai importante monopoluri economice ale Asiei d ...

Economia Slovaciei

Slovacia dispune de resurse subsolice bogate și variate: fier, cărbuni, uraniu, bauxită, mercur, cupru, plumb, zinc, roci de construcții, argint, aur. Industria prelucrătoare se bazează în principal pe propriile resurse, antrenând circa 55% din p ...

Economia Turciei

Turcia a înregistrat în ultimele 4 decenii o creștere remarcabilă din punct de vedere economic. Industria energetică este reprezentată îndeosebi prin industria cărbunilor, localizată în nord-vestul Anatoliei. Energia electrica se obține în cadrul ...

Lista băncilor din România

Aceasta este lista băncilor din România. Banca Națională a României BNR Romanian International Bank RIB Fortis Bank Bank of Cyprus Porsche Bank România Banca C.R. Firenze România Blom Bank Daewoo Bank Foste bănci din România Credit Bank Banca Agr ...

Listă de bănci istorice din România

Creditul Bănățan, Lugoj Banca Caraș-Severinului, Lugoj Casa de Păstrare din Sânnicolau Mare, Sânnicolau Mare cBanca Ciacova, Ciacova "Lugoșana", Lugoj, fondat 1889 Banca Poporală în Beșenova-Nouă, Beșenova Nouă Dudeștii Noi Banca Comercială din V ...

Lista băncilor din Republica Moldova

Aceasta este lista băncilor din Republica Moldova licențiate de Banca Națională a Moldovei și după numărul de angajați: Victoriabank Moldova Agroindbank EuroCreditBank Banca de Economii Investprivatbank Comerțbank ProCredit Bank Moldindconbank Ba ...

Listă de concerne-2005

Această listă cuprinde concernele cele mai mari de pe glob, ierarhia pe listă făcându-se după criteriul valorii de desfacere a produselor concernului respectiv din anul 2005:

Listă de economiști

Kenneth Arrow 1921-, Deținător al premiului Nobel din 1972 Maurice Allais 1911-, Deținător al premiului Nobel din 1988 Roy G. D. Allen 1906-1983 George A. Akerlof, Deținător al premiului Nobel din 2001 Thomas Attwood 1783-1859

Listă de fonduri de investiții

Aceasta este o listă de fonduri de investiții: Romanian Investment Fund New Europe Property Investments Continental Wind Partners GED Private Equity Mid Europa Partners Romanian American Enterprise Fund Advent International Oresa Ventures Reconst ...

Indicele libertății presei

Indicele libertății presei este un clasament anual al țărilor, compilat și publicat de către organizația Reporteri fără frontiere, ce evaluează libertatea presei în fiecare țară. Acest clasament dorește să măsoare gradul de libertate pe care jurn ...

Listă de întreprinzători renumiți

Josef Ackermann *1948 managerul elvețian al băncii Deutsche Bank mare bancă particulară din Germania Umberto Agnelli 1934-2004 întreprinzător italian, Fiat Giovanni Agnelli 1921-2003 întreprinzător italian, Fiat Hermann Abs 1901-1994 bancher germ ...

Listă de monede după țară

Această listă de monede după țară cuprinde toate cele 183 monede naționale actuale, după țară. Include toate monedele țărilor independente, parțial recunoscute și nerecunoscute și teritoriilor dependente.

Lista monedelor

Aceasta este lista tuturor monedelor actuale și istorice. În această listă este utilizat numele local al monedei, cu adjectivul de la numele țării sau regiunii.

Lista monedelor metalice sovietice

Rubla sovietică SUR a fost deviză a URSS din 1922 până la dizolvarea acesteia, în 1991. Rubla sovietică a înlocuit vechea rublă imperială rusă și a fost înlocuită de rubla rusă, precum și de celelalte monede ale noilor state apărute pe fostul ter ...

Lista țărilor în funcție de evoluția istorică și viitoare a PIB-ului (PPC) pe cap de locuitor

Aceasta este o listă alfabetică a țărilor în funcție de evoluția istorică și viitoare a Produsului Intern Brut pe cap de locuitor, ajustat la paritatea puterii de cumpărare, în loc de cursul oficial de schimb valutar. Valorile sunt date în dolari ...

Lista țărilor în funcție de rata inflației

Articolul prezintă o listă a țărilor în funcție de rata inflației. Inflația este definită ca rata anuală de creștere a prețurilor pentru bunurile de consum. Un nivel foarte ridicat de inflație duce la o depreciere rapidă a banilor, și poate avea ...

Listă de fonduri pentru dezvoltare

Aceasta este o listă de fonduri pentru dezvoltare: Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă - FIDA Fondul Național de Dezvoltare Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Fondul Social European Fondul Național pentru Întreprinderile ...

Lista miniștrilor români de finanțe

Aceasta este o listă a miniștrilor de finanțe ai României. Ministerul Finanțelor a mai fost numit și Ministerul Economiei Naționale și Finanțelor între 23 august - 4 noiembrie 1944, iar între 30 aprilie 1991 - 19 noiembrie 1992 a fost numit Minis ...

Listă a organizațiilor internaționale în domeniul economiei

OPEC Organizația țărilor exportatoare de petrol Grupa celor mai importante douăzeci de țări industrializate G20

Lista țărilor după producția de autovehicule

Aceasta este o listă a țărilor după producția de autovehicule bazată pe date luate de la Organisation Internationale des Constructeurs dAutomobiles și alte date accesate în 2012 și mai devreme. Cifrele includ autoturismele, vehiculele comerciale ...

Listă de țări în funcție de distribuția venitului

Listă de țări în funcție de distribuția venitului ; bazată pe coeficienții Gini. Cu cât este mai mare coeficientul Gini, cu atât este mai inegală distribuția venitului. Sursă: Națiunile Unite Development Programme Report 2004, p50-53.

Lista țărilor în funcție de PIB (nominal)

În cele ce urmează sunt reprezentate, pe de o parte, țările cu cel mai mare PIB în milioane de dolari americani. Este de remarcat faptul că rate de creștere diferite se pot realiza și prin schimbări ale cursului de schimb. Pe de altă parte sunt r ...

Lista țărilor în funcție de salariul mediu

"Salariul mediu" este definit ca totalul veniturilor după impozitare, împărțit la toată populația unei națiuni. În acest articol, salariul mediu este ajustat în funcție de cheltuielile de trai, prin paritatea puterii de cumpărare. Distribuția sal ...

Lista țărilor în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor

Aceasta este lista țărilor în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor la valoarea nominală. În acest tabel sunt reprezentate țarile de pe glob în funcție de produsul intern brut pe cap de locuitor în dolari americani, baza cursurilor de schimb și a ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →