ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 171

Lista miniștrilor români de justiție

Constantin Rolla - 23 mai 1861 Iași în locul lui Constantin Hurmuzachi, demisionat Grigore Arghiropol - 12 mai 1861 București Gheorghe Apostoleanu - 30 martie 1860 Nicolae Bițcoveanu - 11 aprilie 1861 București, ad-interim în urma demisionării lu ...

Bilet de intrare

Un bilet este un voucher care indică faptul că o persoană are dreptul de a fi admisă la un eveniment sau într-o unitate, precum teatru, parc de distracții sau atracție turistică, sau are dreptul de a călători pe un vehicul, cum ar fi cu un bilet ...

Allen & Overy

Allen & Overy este o companie de avocatură din Marea Britanie. Este o companie de consultanță juridică internațională cu aproximativ 5.500 de angajați, incluzând cei 500 de avocați-parteneri, care activează în 29 de birouri în toată lumea. Primul ...

Clifford Chance

Clifford Chance este cea mai mare firmă de avocatură din lume. La nivel global compania are 30 de birouri în 21 de țări și peste 3.800 de avocați. Clifford Chance este prezentă în Europa Centrală și de Est încă din anul 1991, când a fost înființa ...

CMS Cameron McKenna

CMS Cameron McKenna este o companie internațională de avocatură de business, prezentă și în România. Concurenții principali sunt Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații, Nestor Diculescu Kingston Petersen NNDKP, Boștină și Asociații, Stoica & ...

DLA Piper

DLA Piper este o companie de avocatură din Statele Unite și Marea Britanie care operează în 65 de birouri din 25 de țări. În anul 2007, compania a avut venituri de peste 1.5 miliarde de euro la nivel internațional. Compania este prezentă și în Ro ...

Garrigues (companie)

Garrigues este cea mai mare companie de avocatură din Spania. A fost înființată în anul 1941, și este specializată în domeniul legislației corporatiste și pentru comerț. Compania oferă servicii legale și de consultanță din toate domeniile și are ...

Salans

Salans este o casă internațională de avocatură, care deține 18 birouri la nivel global și un număr total de avocați angajați de 750. Compania a fost înființată la Paris în anul 1978 cu numele Salans Hertzfeld & Heilbronn. Din anul 2002 numele com ...

Schoenherr

Schoenherr este o societate de avocați din România, subsidiară a firmei europene de avocați Schönherr Rechtsanwälte, cu sediul la Viena, Austria. Schoenherr și-a început operațiunile în anul 1996.

Sullivan & Cromwell

Sullivan & Cromwell este o companie de avocatură cu sediul în New York. Compania are 650 de avocați și 12 sedii în toată lumea. Compania a fost înființată în anul 1879 de Algernon Sydney Sullivan și William Nelson Cromwell.

White & Case

White & Case este o companie internațională de avocatură, cu sediul în Statele Unite. În octombrie 2008, White&Case deținea 37 de birouri în 25 de țări, cu peste 580 de parteneri și peste 2.300 de avocați. White & Case și-a deschis cel de-al ...

Wolf Theiss

Wolf Theiss este o companie de avocatură din Austria înființată în urmă cu 50 de ani. Este prezentă în mai multe țări din Europa Centrală și de Est, având deschise birouri în orașe precum Praga, Belgrad, Bratislava, Lubliana, Zagreb, Tirana, Sara ...

Contract de editare

Un contract de editare este un contract legal între un editor și un scriitor sau autor, pentru a publica materiale scrise de scriitor/i sau autor/i. Acest lucru poate implica o singură lucrare scrisă sau o serie de lucrări. În cazul caselor de di ...

Garanție extinsă

Garanția extinsă, denumită și acord de servicii, contract de servicii sau contract de întreținere, este o garanție prelungită oferită clienților, pe lângă cea standard oferită la achiziționarea produselor noi. Extra-garanția poate fi oferită de a ...

Mandat

Un mandat este o împuternicire scrisă pentru a reprezenta o persoană fizică sau juridică și a acționa în numele ei în executarea unui contract comercial sau de altă natură sau a unei chestiuni juridice, uneori împotriva voinței celeilalte părți. ...

Terra nullius

Terra nullius este o expresie Latină însemnând "tărâmul nimănui", și a fost un principiu folosit uneori în dreptul internațional pentru a justifica afirmațiile potrivit cărora teritoriul poate fi dobândit prin ocuparea acestuia de către un stat.

Drept civil (sistem juridic)

Dreptul civil denumit și drept romano-german, drept continental sau drept romano-francez este un model și sistem juridic originar din Europa de Vest, dominant în întreaga lume, caracteristica principală a acesteia este că principiile sale de bază ...

Drept de abitație

Dreptul de abitație este o variantă a dreptului de uz, care constă în dreptul unei persoane de a utiliza o locuință pentru nevoile sale personale și ale familiei sale.

Drept de corespondență

Dreptul de corespondență este reprezentat de dreptul părintelui necustodian sau a altor persoane semnificative din viața copilului de a menține legături personale cu copilul prin faptul că minorul și adultul în cauză pot să se întâlnească față-fa ...

Drept de creanță

Dreptul de creanță este un drept civil, de care beneficiază o persoană care este subiect într-un raport juridic de obligație, denumită creditor, de a pretinde celeilalte părți, denumită debitor, îndeplinirea obligației acesteia. Pentru valorifica ...

Drept de uz

Dreptul de uz este, în dreptul civil, acel drept real principal, esențialmente temporar, dezmembrământ al dreptului de proprietate, care conferă titularului său atributele de posesie și folosință asupra unui bun aflat în proprietatea altuia, dar ...

Drept de uzufruct

Dreptul de uzufruct este dreptul unei persoane de a se bucura de lucrurile ce sunt proprietatea altuia și de a le culege fructele naturale, industriale și civile, întocmai ca însuși proprietarul lor, însă cu îndatorirea de a le conserva substanța ...

Drept real

Un drept real este dreptul subiectiv patrimonial pe temeiul căruia titularul său poate să exercite anumite puteri, prerogative asupra unui bun determinat, în mod direct și nemijlocit, fără intervenția altei persoane. Denumirea de drepturi "reale" ...

Dreptul copilului de a fi informat despre persoanele semnificative din viața sa

Dreptul copilului de a fi informat despre persoanele semnificative din viața sa este garantat de legislația internațională și românească. Este o componentă a dreptului mai larg pe care copilul îl are de a menține relații personale cu persoanele s ...

Dreptul de decizie cu privire la bunăstarea copilului

Dreptul de decizie cu privire la bunăstarea copilului aparține părinților. Aceasta este o componentă a autorității parentale. Acest drept se poate restricționa în condițiile în care un părinte este decăzut din drepturile părintești sau, în cazul ...

Dreptul de supraveghere

Dreptul de supraveghere reprezintă drept al oricărui părinte care nu a fost decăzut din exercițiul drepturilor părintești. Acest drept se păstrează de către părintele necustodian atât Codul Familiei abrogat cât și noul cod civil sau Legea protecț ...

Dreptul de vizită

Dreptul de vizită confundat uneori cu dreptul de acces este reprezentat de dreptul pe care copilul și adultul separat de copil îl au, de a se întâlni față-față pentru anumite perioade de timp, la locuința copilului. Dreptul de vizitare nu implică ...

Drepturi individuale și drepturi colective

Drepturile colective sunt drepturi deținute de un grup qua grup, și nu individual de membrii grupului; în schimb, drepturile individuale sunt drepturile deținute de persoane individuale; chiar dacă acestea sunt de diferențiate pe grupuri, cum sun ...

Pierderea drepturilor civile

Termenul moarte civilă în general, în pierderea drepturilor civile. Presupune, o pedeapsă juridică care constă în pierderea personalității sale juridice, ceea ce presupune privarea completă de sale drepturi. Astfel, persoana în cauză încetează a ...

Sistemul drepturilor părintești în legislația română

Sistemul drepturilor părintești în legislația română este descris de codul civil, fostul cod al familiei abrogat dar încă în vigoare pentru sentințele date anterior datei de 1 octombrie 2011, până când copii vor ajunge la vârsta majoratului și de ...

Filozofia dreptului

Filozofia dreptului este studiul filozofic asupra dreptului și are ca punct de plecare interogații de forma "ce este dreptul?” "care este relația dintre drept și morală?” "ce temeiuri există în criteriile cu care operează dreptul?”, etc.

Activismul judiciar

Activismul judiciar se referă la hotărârile judecătorești care sunt suspectate că se bazează pe opinia personală, și nu pe legea existentă. Este uneori folosit ca un antonim al restricționării judiciare. Definiția activismului judiciar și a deciz ...

Conștientizarea drepturilor și îndatoririlor

Conștientizarea drepturilor și obligațiilor face act de prezență atunci când persoanele, în cadrul unui sistem juridic știu care sunt drepturile și îndatoririle, în conformitate cu standardele în vigoare. Punerea în aplicare a legii depinde în ma ...

Drept divin

Dreptul divin este o doctrină politică și religioasă care privește justificarea unei puteri nedemocratice prin voința lui Dumnezeu: monarhul nu este supus unei autorități pământești, ci puterii divine. Această justificare implică adesea trimiteri ...

Drept natural

Drept natural este o filozofie care afirmă că anumite drepturi sunt inerente în virtutea naturii umane, înzestrate de natură - în mod tradițional de Dumnezeu sau de o sursă transcendentă - și că acestea pot fi înțelese universal prin rațiunea uma ...

Drept și economie

Dreptul și economia sau analiza economică a dreptului este aplicarea teoriei economice la analiza dreptului, care a început în mare parte cu savanți de la Școala de economie de la Chicago. Conceptele economice sunt folosite pentru a explica efect ...

Guvernare prin decret

Guvernarea prin decret este un stil de a conduce care îi permite unei singure persoane sau unui grup să creeze rapid legi care nu pot fi contestate, fiind utilizată în principal de către dictatori, monarhi absoluți și lideri militari. De asemena, ...

Independență judiciară

Independența judiciară presupune că justiția trebuie să fie liberă de orice influențe ale guvernului, parlamentului, sau a altor interese private. Independența sistemului judiciar este esențială și importantă pentru ideea de separare a puterilor ...

Justiție

Justiția este teoria legală sau filosofică prin care se administrează corectitudinea. Conceptul de justiție se bazează pe numeroase domenii și multe puncte de vedere și perspective diferite, inclusiv conceptele de corectitudine morală bazate pe e ...

Supremația dreptului

Supremația dreptului este "autoritatea și influența dreptului în societate, mai ales atunci când este privit ca o constrângere a comportamentului individual și instituțional principiul conform căruia toți membrii unei societăți sunt considerați e ...

Consiliu de familie

În legislația din România, consiliul de familie este o instituție prevăzută de Codul Civil din 2011 și este un organ consultativ constituit de instanța de tutelă, cu rolul de a supraveghea modul în care tutorele își exercită drepturile își îndepl ...

Contract civil

Contractul civil este un acord de voință realizat între două sau mai multe persoane pentru a crea un raport juridic sau pentru a modifica sau stinge un raport juridic preexistent. În cuprinsul Codului civil al României, termenul de contract este ...

Convenție matrimonială (România)

Convenția matrimonială este o convenție încheiată între cei doi viitori soți, convenție care reglează situația patrimoniului celor doi soți. Convenția matrimonială are rolul de a dezambiguiza apartenenta unor bunuri dobândite în timpul mariajului ...

Curatelă

Curatela este o instituție legală pentru ocrotirea unei persoane care are capacitatea civilă, dar care, din cauza bătrâneții, a unei boli ori infirmități fizice sau a lipsei îndelungate de la domiciliu, nu-și poate administra singură bunurile și ...

Domiciliul copilului

Domiciliul minorului este, conform prevederilor legale, la domiciliul părinților săi. Pentru cazurile în care părinții locuiesc separat domiciliul minorului este acela unde acesta își are reședința statornică. Pentru părinții divorțați, în cazul ...

Fiducia

Fiducia este operațiunea juridică prin care unul sau mai mulți constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mu ...

Interesul superior al copilului

Originea noțiunii de interes superior al copilului provine din realizarea faptului că acesta este un individ care are nevoi și drepturi distincte de cele ale părinților. Prin urmare interesul său ar putea fi diferit de cel al părinților sau tutor ...

Leziune (drept)

În drept civil, leziunea poate fi și o pagubă materială pe care o suferă o parte contractantă. Partea prejudiciată poate cere, în condițiile legii, anularea actului pentru leziune prin acțiune în resciziune.

Logodna în România

În România instituția logodnei este o instituție nou introdusă de Codul Civil ce a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011 la articolele 266-270. Conform acestui cod, logodna înseamnă promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →