ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 170

În URSS nu există sex

"În URSS nu există sex” este o frază înaripată, sursa căreia este Ludmila Nikolaevna Ivanova, una dintre participantele proiectului televizat "Femeile discută cu femeile”, realizat împreună cu participante din Statele Unite. Emisiunea a fost înre ...

Nikolai Jileaev

Nikolai Sergheievici Jileaev octombrie 1881, Kursk – d. 20 ianuarie 1938) a fost un compozitor rus, critic muzical și pedagog. A luat lecții particulare de la Serghei Taneev 1896–1900, după care a intrat la Conservatorul din Moscova, la profesoru ...

Krampus

În folclorul central-european, Krampus este o figură cu coarne, antropomorfe, descrisă drept "jumătate capră, jumătate demon”, care, în perioada Crăciunului, pedepsește copiii care s-au comportat urât, în contrast cu Sfântul Nicolae, care răsplăt ...

LibriVox

LibriVox este un grup de voluntari mondiali care citesc și înregistrează texte din domeniul public, care crează audiobook-uri gratuite din domeniul public, care pot fi descărcate de pe site-ul lor web și de pe alte site-uri care găzduiesc bibliot ...

Peter Maffay

Peter Maffay, născut Peter Alexander Makkay, este unul dintre cei mai cunoscuți autori, cantautori, cântăreți, compozitori și muzicieni din Germania contemporană. De origine săsească, originar din România, Peter Maffay a emigrat cu familia în Ger ...

Ion Paladi

Ion Paladi este un interpret de muzică populară din Republica Moldova. A început să cânte la vârsta de 11 ani, când își însoțea tatăl la nunți. În perioada 2000–2004 a studiat la Colegiul Republican de Muzică "Ștefan Neaga”, iar între 2004 și 200 ...

Pax Mongolica

Pax Mongolica, cunoscut și sub numele de Pax Tatarica, este un termen istoriografic modelat după expresia originală Pax Romana, ce descrie efectele stabilizării ale cuceririlor Imperiului Mongol asupra vieții sociale, culturale și economice ale l ...

Strănut

Strănutul este un act reflex declanșat de excitații cu punct de plecare nazal și constând dintr-o expirație forțată cu glota închisă. Cu alte cuvinte, este un proces semi-autonom de curățire a căilor respiratorii ca reacție la pătrunderea unor pa ...

Transumanism

Transumanismul este o mișcare intelectuală și culturală internațională care sprijină folosirea noilor științe și tehnologii pentru a îmbunătăți abilitățile și aptitudinile mentale și fizice ale oamenilor și a ameliora ceea ce ea vede ca aspecte n ...

Listă de limbi după numărul de vorbitori

Poasoneaua si cu sobicu cuprinde limbile lumii ordonate descrescător după numărul de vorbitori nativi. Au fost incluse numai limbile vorbite nativ de cel puțin 10 milioane de oameni. Lista cuprinde și unele date despre folosirea lor ca limbi secu ...

Listă de războaie după numărul de decese

Aceasta este o listă incompletă de războaie după numărul de morți provocate. Nu sunt incluse în această listă toate războaiele care au cauzat peste 1 milion de morți. Aproximativ 3023 de războaie au fost înregistrate în istoria scrisă a omenirii.

Listă de țări după numărul de trupe militare

Aceasta este o listă a națiunilor în funcție de numărul total de efective militare. Forțele de rezervă, care pot contribui la consolidarea forțelor active și/sau a celor paramilitare sunt raportate pentru a ilustra puterea de mobilizare a țării î ...

Cântec de protest

Cântecul de protest este o piesă muzicală cu un text clar îndreptat împotriva unei nedreptăți identificate de artist. Aceste cântece au căpătat o mare amploare în anii 60-70 prin muzica folk scrisă de John Lennon, Bob Dylan, Joan Baez, Richie Hea ...

Drept comparat

D reptul comparat este adesea descris ca o disciplină, sau ca o metodă de studiu, a materiei numite Drept, disciplină care se bazează pe comparația dintre diferitele modalități de rezolvare oferite de diversele sisteme juridice, asupra acelorași ...

Educație agricolă

Educația agricolă este forma de instruire despre producția recoltei, managementul animalelor domestice sau managementul șeptelului, conservarea solului și a apei, și despre alte aspecte ale agriculturii. Educația agricolă include instruirea în in ...

Educație mediatică

Educația mediatică se referă la procesul de accesare, analizare, evaluare și creare a mesajelor într-o varietate de moduri, genuri și forme mediatice. Folosește un model instrucțional bazat pe cercetare care încurajează oamenii să pună întrebări ...

Gen (sociologie)

În sociologie, genul este totalitatea caracteristicilor psihosociale și culturale care deosebesc masculinitatea de feminitate. În funcție de context, aceste caracteristici pot include sexul biologic, structuri sociale bazate pe sex, sau identitat ...

Listă de lucrări despre rezistența anticomunistă din România

Aceasta este o listă cuprinzând o bună parte a lucrărilor despre rezistența anticomunistă din România, publicate până în anul 2005. Apostolescu Marilena, Bogdan Anca, Desa Stanca, Roske Octavian, Rezistența anticomunistă în România, 1945-1965. Re ...

Întreprindere

Întreprinderea este o unitate economică de producție, de prestații de servicii sau de comerț. Întreprindere este orice formă de organizare a unei activități economice, autonomă patrimonial și autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte și ...

Activism pe internet

Activismul pe Internet este folosirea tehnologiei comunicațiilor precum email, site-uri web, rețele de socializre și podcasturi pentru diferite forme de activism în scopul unei mai rapide comunicări dinspre inițiatori și pentru a livra mesajele u ...

Rayman Adventures

Rayman este o franciză de jocuri video, publicată de Ubisoft. De la lansarea originalului Rayman, conceput de Michel Ancel în 1995, seria a produs un total de 45 de jocuri pe mai multe platforme.

Teologie

Teologia înseamnă "învățătura lui Dumnezeu” sau a zeilor în general. În sens literal, termenul înseamnă știința sau cuvântul despre Dumnezeu. Un teolog este o persoană care studiază sau a studiat teologia.

Dimitrie Alexandrescu

Dimitrie Alexandrescu a fost un profesor de Drept civil la Universitatea din Iași, decan al Facultății de Drept din Iași, procuror și avocat, considerat "întemeietorului studiului comparat de drept în România”, director al revistelor "Curierul ju ...

Mihail-Constantin Eremia

Mihail-Constantin Eremia a fost un jurist român, care a lucrat ca profesor universitar la Catedra de Drept Public a Facultății de Drept din Universitatea București și Adjunct al Avocatului Poporului între anii 2005-2006.

Ștefan Gh. Longinescu

Ștefan Gh. Longinescu a fost un jurist român, membru corespondent al Academiei Române. A fost profesor de drept roman la universitățile din Iași și București. A scris și lucrări de istoria dreptului.

Emanoil Protopopescu-Pake

Emanoil Protopopescu-Pake, cunoscut și sub numele Pache Protopopescu, a fost un primar al Bucureștiului și deputat independent conservator, membru al Grupului fondator al tezelor Partidului Național Liberal. Născut în "Mahalaua Negustori”, era fi ...

Autodeterminare

Principiul autodeterminării națiunilor sau a popoarelor, este un principiu din dreptul internațional care prevede dreptul popoarelor și al națiunilor de a-și determina singure cursul propriilor dezvoltări politice, economice, culturale și sociale ...

Convenția de la Geneva (1949)

Convenția de la Geneva pentru îmbunătățirea sorții răniților și bolnavilor din forțele armate în campanie din 1949, este una dintre Convențiile de la Geneva care privește în principal tratamentul aplicat prizonierilor de război. Ea a înlocuit Con ...

Convențiile de la Geneva

Convențiile de la Geneva reprezintă ansamblul a patru tratate formulate la Geneva, Elveția, tratate care stabilesc standardele dreptului internațional în ceea ce privește problemele umanitare. Aceste tratate se referă în principal la tratamentul ...

Crimă

Crima reprezintă o acțiune sau inacțiune periculoasă din punct de vedere social și în consecință supusă penalizării juridice. Pe plan internațional, pedeapsa pentru această infracțiune variază de la întemnițarea făptașului pe o perioadă anumită d ...

Criminalistică

Criminalistica este știința care elaborează mijloace și metode tehnico-științifice, precum și procedee tactice destinate descoperirii, fixării, ridicării, examinării și interpretării probelor judiciare, efectuării expertizelor și constatărilor te ...

Declarația drepturilor

Declarația drepturilor din 1689 este un act al Parlamentului Englez ce statornicea supremația puterii legislative a Parlamentului asupra puterii executive regale, dând Angliei o organizare modernă. "Declarația drepturilor" pune bazele monarhiei c ...

Denunț

Denunțul, în sens juridic, este o informare adresată de către o persoană, o unitate privată sau de stat, unui organ de jurisdicție sau de urmărire penală cu privire la săvârșirea unei infracțiuni.

Denunțare a unui contract

În dreptul civil, denunțarea unui contract este desfacerea unui contract prin manifestarea de voință unilaterală a uneia dintre părți. În sistemul de drept actual din România, denunțarea unilaterală este prevăzută în articolele 1276 și 1277 ale n ...

Descărcarea de sarcină arheologică

Descărcarea de sarcină arheologică reprezintă o procedură tehnico-administrativă menită să confirme că un teren în care anterior începerii procedurii a fost evidențiat un patrimoniu arheologic poate fi restituit activităților umane curente. Proce ...

Dreptul proprietății intelectuale

Dreptul proprietății intelectuale a primit o consacrare definitivă și oficială o data cu încheierea convenției instituind Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale care a fost semnată la 14 iulie 1967 la Stockholm, ea cuprinzând patru mari ...

Element de extraneitate

Elementul de extraneitate reprezintă o împrejurare de fapt datorită căreia un raport juridic are legătură cu două sau mai multe sisteme de drept. Elementul de extraneitate nu este un element distinct al raportului juridic alături de subiecte, con ...

Intimitate

Intimitatea este capacitatea unui individ sau a unui grup de a se izola sau de a izola informația despre ei înșiși, exprimându-se astfel selectiv. Limitele și conținutul a ceea ce este considerat privat diferă între culturi și indivizi, însă împă ...

Legiuirea Caradja

Legiuirea Caragea este primul cod de legi al Tării Românești fiind promulgat în anul 1818 pe vremea domneiei domnitorului fanariot Ioan Gheorghe Caragea. Prin acesta se stabileau noi taxe feudale pentru țărani, iar femeile erau excluse din viața ...

Norme metodologice

Normele metodologice sunt texte emise de către ministere, care dau exemple și care detaliază pas cu pas modul în care o anume lege trebuie să fie aplicată. În general orice lege emisă de parlament este urmată de norme metodologice de aplicare a l ...

Ordinea publică

Ordinea publică reprezintă un ansamblu de norme juridice care stau la baza funcționării unui stat de drept. Dispozițiile cu caracter de ordine publică, ce privesc în special ordinea politică, economică și socială au un caracter imperativ și nu po ...

Pact de neagresiune

Un pact de neagresiune este un tratat între două sau mai multe state, care consimțesc să evite războiul sau conflictul armat între ele chiar dacă acestea luptă împotriva altor state, sau una dintre ele se luptă cu aliații celeilalte. Cel mai cuno ...

Pandecte

1. Pandecte, desemnează o lucrare de mari proporții care redă informații într-un mod ușor de înțeles, fiind des folosit în antichitate pentru intitularea unor lucrări din diverse domenii. 2. Pandecte. Culegere de opinii ale jurisconsulților roman ...

Procesul legislativ în România

Procesul Legislativ reprezintă ansamblul operațiilor ce trebuie realizate de către o entitate care dorește ca o lege să fie adoptată. Legile sunt în general inițiate de către parlamentari, de către ministere sau de către alte autorități interesat ...

Proiect de lege

Un proiect de lege este o propunere legislativă aflată în evaluarea legislativului. Un proiect de lege nu devine lege până când nu este adoptat de legislativ și, în majoritatea cazurilor, aprobat de executiv. Odată ce un proiect de lege a fost ad ...

Recipisă depozitară moldovenească

Recipisă depozitară moldovenească este o valoare mobiliară emisă în baza unei acțiuni sau obligațiuni emise de un emitent străin, care conferă dreptul de a primi dividende și orice alte plăți achitate de emitentul străin în privința acestor acțiu ...

Reichskammergericht

Reichskammergericht a fost cea mai înaltă instanță de judecată a Sfântului Imperiu Roman, de la înființarea sa în anul 1495, până la dizolvarea sa în anul 1806. A funcționat mai întâi în orașul Frankfurt pe Main. Statutul curții din 1495 Reichska ...

Trafic de copii

Traficul de minori este prevăzut în Legea nr. 678/2001, actualizată. Traficul se face cu scopul exploatării economice. Traficul de minori este pedepsit conform art. 211, 216 CP

Utilizare cinstită

În legea dreptului de autor din Statele Unite ale Americii, noțiunea de utilizare cinstită se referă la posibilitatea de a folosi, în anumite condiții, materiale protejate de această lege, fără să fie necesară obținerea unei permisiuni din partea ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →