ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 146

Dimitrie Cuclin

Tatăl său, Constantin Cuclin, cu studii la Seminarul din Ismail, Conservatorul din Iași și cel din București, a fost profesor secundar de muzică între 1879 – 1897 la Gimnaziul de băieți din Galați, devenit în 1887 liceul" Vasile Alecsandri”. Avea ...

Gheorghe Cucu

Gheorghe Cucu a fost un compozitor, dirijor și folclorist român. A fost un clasic al muzicii corale românești. De la el au rămas peste 100 de piese muzicale, unele tipărite. Prin folosirea creatoare a cântecului popular în lucrările sale corale, ...

Aristide Demetriade

Aristide Demetriade a fost un actor român, elev al lui Ștefan Vellescu, precum și regizor de film. A jucat la Teatrul Național din București. Tragedian cu bogate resurse, Demetriade a interpretat cu patos romantic și cu un deosebit simț al nuanțe ...

Oleksandr Dovjenko

Oleksandr Petrovici Dovjenko a fost un scenarist, producător și regizor de film ucrainean, considerat unul din cei mai importanți regizori sovietici, alături de Serghei Eisenstein și Vsevolod Pudovkin.

Lazăr Edeleanu

Lazăr Edeleanu a fost un chimist român, evreu de origine, autor al procesului de rafinare selectivă a fracțiunilor de petrol pe baza solubilității specifice a diverselor clase de hidrocarburi în dioxid de sulf lichid. Principalele direcții de cer ...

Mic dicționar enciclopedic

Micul dicționar enciclopedic conține, în aproape 1800 de pagini, 77.000 articole, o listă cu locuțiuni și expresii celebre străine, 4.500 ilustrații, 200 hărți și 100 planșe. Articolele sunt separate în două secțiuni. Prima parte a lucrării, cons ...

Paul Gusty

Paul Gusty a fost un regizor român. A fost elev al lui Alexandre Gatineanu, cel care a introdus funcția de regizor în teatrul românesc. S-a format în special la școala realistă a teatrului german și în contact strâns cu vederile realiste profesat ...

Ziar

Ziarul este o publicație care conține știri, informații și publicitate, de obicei tipărită pe foaie de ziar, o hârtie de o calitate inferioară și la un cost redus. Ziarul poate fi general sau de un interes special, de cele mai multe ori publicat ...

Abuz asupra copilului

Abuzul asupra copiilor este reprezentat de orice formă de violență fizică sau emoțională la care sunt supuși sau expuși copii. În România, Legea 272/2004 privind protecția copiilor încearcă să clarifice aceste aspecte și să ofere suportul legal p ...

Ajunul Anului Nou

Ajunul Anului Nou sau Revelionul este la 31 decembrie, ultima zi a anului din calendarul gregorian. În societățile moderne, Ajunul Anului Nou este sărbătorit în adunări sociale, în timpul cărora participanții dansează, mănâncă, consumă băuturi al ...

Alstom

Alstom este un grup industrial francez care activează în domeniul producției și transportului energiei electrice și în infrastructura feroviară. În anul fiscal 2015/2016, grupul a raportat vânzări în valoare de 6.9 miliarde de euro și venituri di ...

Apărarea împotriva incendiilor

Apărarea împotriva incendiilor în România reprezintă un ansamblu de activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate și realizate potrivit legii, în ...

Ateism

Ateismul reprezintă, într-un sens larg, respingerea credinței în existența unor zeități. Într-un sens mai restrâns, ateismul este poziția că nu există zeități. Ateismul este opusul teismului, cea mai generală formă a credinței în existența a cel ...

Aur

Aurul este elementul chimic din tabelul periodic care are simbolul Au și numărul atomic 79. Se utilizează aliat cu cuprul sau argintul, pentru fabricarea de podoabe, obiecte de artă, monede etc. Datorită proprietăților sale este considerat singur ...

Autoritatea părintească

Autoritatea părintească sau responsabilitatea părintească reprezintă ansamblul de drepturi și îndatoriri pe care un părinte le are cu privire la copilul său. Autoritatea părintească include printre altele încredințarea copilului, supravegherea ac ...

Autoritatea tutelară

În România, autoritatea tutelară este o instituție a autorităților publice locale, instituție fundamentată de Codul Familiei. Autoritatea tutelară are atribuții privitoare la stabilirea și organizarea tutelei, la supravegherea, controlul și îndru ...

Autorizație de punere pe piață (farmacologie)

APP este un acronim pentru Autorizație de punere pe piață. În România, această autorizație este o cerință formală justificată prin necesitatea ca produsul ajuns pe piață să corespundă standardelor impuse prin lege. În domeniul medicamentelor auto ...

BDR Thermea

BDR Thermea este un grup olandez format în cursul anului 2009 prin fuziunea dintre Baxi Group și De Dietrich Remeha Group. BDR Thermea este al treilea grup de pe piața termotehnică europeană, ocupând poziții de top în Italia, Marea Britanie, Fran ...

Bere artizanală

Berea artizanală este o apariție relativ recentă în România. Printre pionierii berii artizanale din România sunt Clinica de Bere și Zăganu. Alți producători de bere artizanală sunt: Hophead Brewing Sikaru Bere Sara Oriel Beer Perfektum Casino Cra ...

Tratatul de la Berlin (1878)

Tratatul de la Berlin a fost tratatul internațional care a pus capăt Războiului Ruso-Turc din anii 1877–1878. El avea menirea de a revizui prevederile păcii de la San Stefano și a reduce astfel influența obținută prin aceasta de Imperiul Rus în B ...

Bordel

Bordelul, casă de perdiție, lupanar) este un local în care se practică prostituția. În țările unde aceasta este ilegală, este posibil să funcționeze bordeluri ilegale în spatele unor stabilimente cum ar fi saloanele de masaj, barurile sau cluburi ...

Caritas (organizație de caritate)

Caritas este o mișcare globală, a Bisericii Catolice, care conlucrează pentru a realiza o lume mai dreaptă. Cele 165 Caritasuri naționale membre cred că pot face mai mult pentru a combate nedreptatea prin punerea în comun a resurselor lor. Rețeau ...

Centre de plasament

Centrele de plasament sunt controlate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și au rolul de aplicarea politicilor și strategiilor guvernamentale de asistență socială în vederea prevenirii și combaterii marginalizări ...

Civilizația lemnului

Această expresie este compusă din cuvântul "civilizație”, care stă pentru cultura materială, și "lemn”, care indică materialul definitoriu în care s-a exprimat această cultură. Vechimea și originea acestei expresii este necunoscută. Oamenii de cu ...

Cod de identificare fiscală

Codul de identificare fiscală – CIF este un cod alfanumeric constituind identificatorul fiscal al unui comerciant. Acesta poate fi bazat pe "RO" + CUI sau pe CNP. Conform legii nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităților la ...

Cod fiscal

Codul fiscal este cunoscut sub două înțelesuri: cod de identificare fiscală sau cod unic de identificare al persoanelor juridice sau persoanelor fizice autorizate, și Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 1. Pe baza declarației de înregistrare ...

Consultanță

Consultanța în management este o activitate care își propune să optimizeze resursele organizațiilor din sectorul public și privat și, în același timp, să le îmbunătățească eficiența proceselor, trainingul, selecția și integrarea resurselor umane ...

Contract de cesiune a drepturilor de autor

Un contract de cesiune a drepturilor de autor este un document legal care conține dispoziții pentru transmiterea integrală sau parțială a drepturilor de autor de la proprietar la o altă parte. Acesta este similar, în multe privințe, cu contractul ...

Contract individual de muncă

Contractul Individual de muncă este acel contract prin intermediul căruia o persoană fizică numită angajat, se angajează să efectueze lucrări sau servicii pentru o persoană fizică sau juridică, numită angajator ⁠, în regim de dependență, de subor ...

Crăciun

Crăciunul sau Nașterea Domnului este o sărbătoare creștină celebrată la 25 decembrie sau 7 ianuarie în fiecare an. Ea face parte din cele 12 praznice împărătești ale bisericilor de rit bizantin. În anumite țări, unde creștinii sunt majoritari, Cr ...

Divorț

Divorțul reprezintă actul de desfacere a unei căsătorii în mod legal. În România, aceasta se poate realiza printr-un proces, urmând dispozițiile codului civil al României. Există patru motive de divorț, definite în Art. 373 a) prin acordul soțilo ...

Domiciliu (drept civil)

Domiciliul și reședința sunt reglementate de prevederile noului Cod Civil care a intrat în vigoare în octombrie 2010. Conform expunerii de motive, domiciliul reprezintă locul unde persoana își are principala așezare, în vederea exercitării dreptu ...

Dopaj (sport)

Dopajul sportiv reprezintă folosirea unor substanțe interzise pentru creșterea capacității de efort. Un caz particular e reprezentat de dopajul sanguin. Având un efect nociv, doparea este interzisă prin statute și regulamente.

Dreptul bunicilor la legături personale

Dreptul bunicilor la legături personale cu minorii este un drept legal, pe care bunic, în unele țări pot să îl aibă. Se pune problema unor legături personale între minor și bunici în general în cazul în care unul dintre părinți a decedat sau în c ...

Dreptul reporterului la confidențialitatea surselor

În Statele Unite ale Americii, dreptul reporterului la confidențialitatea surselor, reprezintă "protecția acordată reporterului, în temeiul dreptului constituțional sau comun, de a nu fi obligat să divulge informații sau surse confidențiale.” În ...

Drepturile copilului

Drepturile copilului sunt reglementate de Convenția asupra Drepturilor Copilului adoptată de către Adunarea Generala a Națiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989. Convenția a fost asumată și de România prin adoptarea legii Legea nr. 18/1990 pe ...

Drepturile personalității

Drepturile personalității reprezintă o instituție nou introdusă de codul Civil, prin Capitolul II - "Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente”, din Titlul II "Persoana fizică”, a Cărții I – "Despre persoane” din Codul Civil ; No ...

Drum 2+1 alternativ

Un drum 2+1 alternativ este o categorie specifică a unui drum cu 3 benzi, unde două benzi circulă într-o direcție, iar doar o bandă circulă în direcția opusă, adesea alternând la câțiva kilometri distanță, și de obicei separat printr-un parapet d ...

E.ON SE

E.ON SE este o importantă companie energetică germană, prezentă în mai multe țări din Europa, ce are o cifră de afaceri de circa 67.8 miliarde Euro și 80.000 de angajați. În anul 2003 E.ON a achiziționat compania Ruhrgas, care a fost redenumită î ...

Educație vocațională

În România, învățământul preuniversitar este structurat pe niveluri, forme de învățământ și, dacă este cazul, pe filiere și profiluri, furnizâd condițiile necesare pentru dobândirea competențelor necesare în viața profesională ulterioară Învățămâ ...

Egalitatea de șanse între bărbați și femei

Egalitatea între femei și bărbați reprezintă un drept fundamental, o valoare comună a Uniunii Europene și o condiție necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE. Deși există î ...

Electrotehnică

Electrotehnica este o ramură de inginerie si disciplină a științelor tehnice care studiază aplicațiile fenomenelor electromagnetice. Ramura industriei corespunzătoare e industria electrotehnică. Termenul de electrotehnică sau electricitate tehnic ...

Energie geotermică

Energia geotermică este o formă de energie regenerabilă obținută din căldura aflată în interiorul Pamântului. Apa fierbinte și aburii, captați în zonele cu activitate vulcanică și tectonică, sunt utilizați pentru încălzirea locuințelor și pentru ...

Evul Mediu Timpuriu

Evul Mediu Timpuriu reprezintă o perioadă din istoria lumii de după căderea Imperiului Roman de Apus, ce se întinde pe aproximativ cinci secole, între 500 și 1000 d. Hr., perioadă urmată de Evul Mediu Mijlociu.

Exercitarea autorității părintești după divorț

Pentru detalii, vezi: Iurispedia - Noul Cod Civil Paragraful Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori 396-404 Autoritatea părintească este ansamblul de drepturi și îndatoriri care privesc atât persoana, câ ...

Externalizare (economie)

În economie externalizarea, denumită și outsourcing, definește delegarea unor sarcini productive, obiective, secțiuni de afaceri nestrategice către segmente organizaționale aparținând unor entități externe, care oferă un raport preț-calitate mai ...

Extrema stângă

Extrema stângă este denumirea dată mișcărilor politice radicale, care au caracter de stânga și care folosesc mijloace violente în vederea atingerii scopurilor lor politice. Eticheta nu se aplică acelor partide și mișcări politice care fac parte d ...

Factură

Factura este un document contabil emis de o companie, către o altă companie sau persoană fizică, document ce conține lista cu produsele vândute sau serviciile prestate clientului de către furnizor. O factură mai conține datele de identificare fis ...

Facultatea de Medicină

Facultatea de Medicină este o instituție de învățământ terțiar sau parte a unei astfel de instituții, care predă medicină și acordă o diplomă profesională pentru medici și chirurgi.

Faliment

Falimentul sau bancruta e o situație juridică în care o persoană fizică, întreprindere sau instituție nu pot face față plăților scadente, acestea fiind superioare ca valoare resurselor disponibile.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →