ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 130

Jean Absil

Jean Absil a fost compozitor și profesor de muzică belgian. S-a născut în Péruwelz în provincia Hainaut, Belgia. Compozitor belgian, membru al Academiei Regale din Belgia. A scris poeme și suite simfonice, muzică pentru teatru, lucrări corale și ...

Absint

Absintul, numit și zână verde, este o băutură alcoolică tare, de obicei 70 grade, de culoare verzuie, preparată din frunzele unei specii de pelin, anason, fenicul și alte plante aromatice. Este un excitant al secreției gastrice, deoarece conține ...

Absolut

Cuvântul "absolut ” provine din cuvântul latin "absolutus ” = "dezlegat”, "independent” și poate semnifica: substantiv: Principiu veșnic, imuabil, infinit care, potrivit idealismului obiectiv, ar sta la baza universului; sinonim al divinității sp ...

Abstenționism

Prin abstenționism se înțelege: 1. O abținere demonstrativă de la exercitarea dreptului de vot. Acest articol conține text din Dicționarul enciclopedic român 1962-1966, aflat acum în domeniul public. 2. O doctrină care susține această atitudine. ...

Abstinență

Abstinența este abținerea voluntară de la satisfacerea unor necesități fiziologice sau a unor plăceri. Teoria abstinenței este o teorie a economiei politice vulgare prin care economistul englez Nassau W. Senior a încercat să prezinte capitalul și ...

Abstract (filozofie)

Abstract, categorie filozofică opusă concretului, care desemnează cunoașterea proprietălilor esențiale și generale ale obiectelor și fenomenelor. Reflectînd notele esențiale și generale ale obiectelor, noțiunile abstracte lasă deoparte particular ...

Abstracții științifice

Abstracțiile științifice reprezintă o denumire generică pentru noțiunile și categoriile care alcătuiesc sistemele diverselor științe. Una dintre primele abstracții științifice din istorie a fost făcută de grecii antici care au definit punctul ca ...

Abu al-Fida

Abu al-Fida numit și Abu al-Fida sau Abul Fida Ismail Hamwi, istoric și geograf arab,cu rădăcini kurde, guvernator și apoi sultan al Hamei în actuala Sirie, membru al familiei Ayubizilor, cunoscut în Europa prin lucrările sale "Scurtă istorie a o ...

Abukir

Abu Qir, Aboukir sau Abukir este o localitate în Egipt, la 23 km NE de Alexandria, pe coasta Mării Mediterane În Golful Abukir, din dreptul gurii de vărsare a Nilului de la Rosetta, a avut loc bătălia navală de la Abukir la 1 august 1798 în care ...

Abulie

Abulia este un simptom care constă în scăderea sau pierderea voinței, în incapacitatea de a trece de la idee la acțiune. Apare în unele boli psihice. Acest articol conține text din Dicționarul enciclopedic român 1962-1966, aflat acum în domeniul ...

Abundență (ecologie)

Prin abundență, în domeniul botanic, se înțelege o evaluare aproximativă a numărului indivizilor fiecărei specii de plante care intră în componența unei fitocenoze. În general se notează cu cifre, folosind scara 1-5 sau 1-10, în care 1 înseamnă i ...

Abur

În tehnică, prin abur se înțelege apă în stare de vapori. În exprimarea curentă, expresiile abur și vapori de apă se folosesc alternativ. Se spune abur: la plural, în cazul condensării, fiind vizibili "se văd aburi ridicându-se deasupra mlaștinii ...

Aburire

Aburirea este un tratament care constă în supunerea la acțiunea aburului a unor materiale sau a unor produse industriale pentru a le îmbunătăți calitățile sau pentru a accelera unele procese de prelucrare a lor. Aburirea materialelor textile se e ...

Alexander Abusch

Alexander Abusch a fost publicist, critic și istoric literar german, una dintre personalitățile culturale de seamă din Republica Democrată Germană. Între anii 1933 și 1946 a trăit în exil. A fost membru al Academiei germane socialiste de arte. Di ...

Ac

Ac de cusut, ustensilă de oțel, subțire și ascuțită la un capăt, prevăzută cu un orificiu ureche prin care se trece un fir; servește la cusut cu mîna sau cu mașina. Urechea unui ac de cusut cu mîna este la capătul opus vîrfului, iar la acul mașin ...

Academia de Științe Sociale de pe lângă C.C. al P.C.U.S.

Academia de Științe Sociale de pe lângă C.C. al P.C.U.S. a fost o instituție științifică și de învățământ superior a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, creată în 1946 la Moscova. Pregătea, prin sistemul de aspirantură, cadre pentru organel ...

Academia platonică

Academia platonică a fost o școală filozofică idealistă, întemeiată de Platon într-o grădină din apropierea Atenei, care ar fi aparținut eroului mitologic Akademos. "Iată împrejurările,pe jumătate întâmplătoare,în care se întemeia instituția de c ...

Academia platonică din Florența

Academia platonică din Florența, a fost o școală filozofică idealistă, în care se comentau și se editau operele lui Platon. A fost întemeiată de Marsilio Ficino, cu sprijinul lui Cosimo de Medici. Acest articol conține text din Dicționarul encicl ...

Academie

Academiile sunt cele mai marcante institute culturale ale unei țari, iar membrii acestora, academicienii, reprezintă personalități proeminente atât ale culturii proprii cât și a altor spații culturale decât ale țarii de origine.

Academism

Academism-ul este o manieră în artă care cultivă un ideal de frumusețe rece și convențională și norme canonizate, golind realitatea de ceea ce este nou, de ceea ce se dezvoltă și este mai viu în ea. În pictură se manifestă ca o manieră a așa-numi ...

Acalefe

Acalefele, meduzele sau scifozoarele, sunt o clasă de celenterate care cuprind polipii în formă de cupă care au numeroase tentacule în jurul gurii, cât și meduzele fără văl, care trăiesc în toate mările. -95% din corpul unei meduze este alcătuit ...

Acantă

Acantele reprezintă un gen de plante erbacee perene din familia acantaceelor, răspîndite în regiunile calde. Plantele din acest gen au frunze mari, frumoase, adînc penate, adeseori spinoase. În România, în regiunile Banat și Oltenia, crește spont ...

Acanthocephala

Acantocefalii reprezintă o încrengătură de viermi paraziți. Adulții trăiesc ca paraziți în intestinele diferitelor vertebrate, pe care le îmbolnăvesc, producând pagube economice. Larvele au drept gazde intermediare unele crustacee sau insecte. Ac ...

Acaricid

Acaricidele sunt o clasă de combinații chimice insecticide folosite la combaterea acarienilor. Acest articol conține text din Dicționarul enciclopedic român, aflat acum în domeniul public. Acaricidele reprezintă o substanță chimică ce omoară păia ...

Acarinat

Acarinatele este un termen biologic care se referă la animale cărora le lipsește carena de pe linia mediană a sternului. Pentru multe din aceste animale termenul de "acarinata" apare în numele latin al animalului. Deși majoritatea animalelor care ...

Acarioză

Acariozele sunt un grup de boli contagioase parazitare provocate de acarieni, care pot afecta atât omul, cât și animalele. Forma sub care se manifestă boala depinde de specia de acarian implicată și de specia infestată.

Accelerator

Termenul de accelerator din lat. accelerare, "repede" poate acea următoarele sensuri: Accelerator de priză, substanțe ex. carbonatul de sodiu care, adăugate în apa de amestecare a cimentului sau mortarelor, produc o accelerare a prizei. Accelerat ...

Accelerație liniară

Accelerația liniară sau uzual: accelerație, notată de regulă prin simbolul a → {\displaystyle \scriptstyle {\vec {a}}}, este în fizică o mărime vectorială care reprezintă variația vectorului viteză liniară în unitatea de timp. Este un vector lega ...

Acceptare

Acceptarea este un termen care desemnează în economie și legislație manifestarea voinței de a dobîndi un drept, de a primi oferta de încheiere a unui contract sau de a primi o succesiune Conform unei utilizări anacronice, referitoare la finanțe î ...

Acceptor de hidrogen

Acceptori de hidrogen sunt acele substanțe care pot primi atomi de hidrogen, cedați de altă substanță, în prezența unor catalizatori specifici. Acest articol conține text din Dicționarul enciclopedic român 1962-1966, aflat acum în domeniul public.

Acces

Accesul este un ansamblu de tulburări ale organismului care se manifestă brusc, în plină sănătate aparentă, și se repetă de obicei la intervale variabile. În perioadele dintre accesuri, bolnavul nu prezintă simptomele bolii. Acest articol conține ...

Accesoriu

Accesoriile sunt piese anexe care se montează la un sistem tehnic. Accesoriile nu fac parte integrantă din sistem, dar sunt folosite în legătură cu serviciul lui.

Accra

Accra este capitala republicii Ghana, port la Golful Guineii. Populația orașului, care se găsește la 05°30 latitudine nordică și la 00°10 longitudine vestică, a crescut spectaculos de la 388.000 locuitori în 1960 la 1.970.400 în 2005. Accra este ...

Acefalie

Acefalia reprezintă lipsa capului la unele animale inferioare sau o monstruozitate congenitală, incompatibilă cu viața, constând în lipsa capului la făt. Acest articol conține text din Dicționarul enciclopedic român 1962-1966, aflat acum în domen ...

Aceracee

Aceraceele sunt o familie de plante lemnoase, care cresc în păduri, cu frunze opuse, întregi, simple sau uneori compuse, lipsite de stipele. Florile, mărunte, alb-verzui, sunt grupate în inflorescențe. Fructele, numite samare sunt formate din una ...

Aceratherium

Aceratherium este un mamifer fosil, strămoș al rinocerului de astăzi, caracterizat prin absența cornului, prin dinți incisivi netezi și prin faptul că are la picioarele anterioare trei degete bine dezvoltate și un al patrulea pe cale de dispariți ...

Acetat

Acetații sunt săruri sau esteri ai acidului acetic. În general, ei sunt foarte solubili în apă și sunt descompuși de căldură.

Acetilenă

Acetilena este o hidrocarbură alifatică nesaturată, cu o triplă legătură, descoperită de Humphry Davy în 1836 și sintetizată din elemente de Marcellin Berthelot în 1862; este un gaz incolor, fără miros în stare pură, foarte solubil în acetonă. Fo ...

Aciditate

Aciditate gastrică, aciditate exprimată prin cantitatea de acid clorhidric liber și de clor organic din sucul gastric secretat de glandele stomacului. Lipsa acidității gastrice îngreunează acțiunile fermenților gastrici asupra alimentelor, deci ș ...

Acidizare

Acidizarea unei sonde de țiței înseamnă tratarea stratelor productive cu soluții de 7-15% acid clorhidric. Soluția acidă injectată pătrunde în strat și reacționează cu compușii rocilor calcaroase. Din reacție rezultă produși solubili, lărgindu-se ...

Acidoză

Acidoza este un termen medical care desemnează o creștere a acidității sângelui, datorită unor tulburări de ordin funcțional în organism. Acidoza se caracterizează prin coborîrea pH-ului sanguin sub 7.35 valoarea normală: 7.35-7.45. Acidoza organ ...

Acidulare

Acidularea este procesul chimic care are loc atunci când unei soluții i se adaogă o cantitate de acid, pentru a-i mări concentrația în ioni de hidrogen.

Acil

Un acil este un rest monovalent al unui acid organic, cu formula R - CO -. Radicalul acil se obține dintr-un acid organic prin eliminarea unei grupări hidroxil din gruparea carboxil. Deși termenul este cel mai frecvent utilizat în chimia organică ...

Acilare

Acilarea este o reacție organică de introducere a unui rest acid în molecula unui compus organic, cu ajutorul anhidridelor, clorurilor acide și acizilor. Reacția de acilare e folosită în industrie pentru a obține esteri, amide și cetone. Se pot a ...

Adaptare (biologie)

În biologia evoluționistă, adaptarea reprezintă capacitatea unui organism de a se modifica în raport cu schimbările intervenite în condițiile sale de viață și prin care acesta devine mai apt de a îndeplini funcțiunile sale. Schimbarea condițiilor ...

Adducție

Adducția reprezintă mișcarea de apropiere a unui membru sau a unui segment de membru de axul median al corpului sau de axul median al mâinii, în cazul mișcării degetelor. Mușchiul care efectuează mișcarea de adducție poartă numele de mușchi adduc ...

Aerlift

În tehnologia extracției petrolului, aerlift este o metodă de exploatare a sondelor prin erupție artificială, la care antrenarea țițeiului la suprafață se face cu ajutorul aerului comprimat. În România, această metodă se utilizează destul de rar, ...

Aerobioză

Aerobioza reprezintă capacitatea unor sisteme vii de a trăi în prezența oxigenului molecular liber sau dizolvat în apă, și de a-l folosi în procesele oxidative ale metabolismului. Toate organismele aerobe prezintă însă și etape anaerobe în metabo ...

Agranulocitoză

Agranulocitoza este o boală provocată de reducerea considerabilă a numărului de globule albe cu dispariția polinuclearelor neutrofile și caracterizată printr-o stare infecțioasă gravă și prin leziuni ulceronecrotice, localizate în special în juru ...

Alac

Alacul e o specie de grâu cultivat încă din timpuri preistorice. Este o cereală păioasă din familia gramineelor. Are un singur bob în spiculeț, învelit strâns în palee. Se caracterizează prin boabe care rămân "îmbrăcate” după treierat și care dau ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →