ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 10

Tantieme

Tantiemă se numește acea parte din portofoliul net al unei societăți ce se împarte administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, pentru aportul adus la conducerea și controlul societății. Tanti ...

Teoria consumatorului

Teoria consumatorului este modelarea economică a comportamentului unui agent economic ca și consumator de bunuri și servicii. Acest termen se referă, în general, la teoria neo-clasică a consumatorului și la conceptele derivate din aceasta. Criter ...

Teoria prețului

Teoria prețului analizează piețele economice și studiază urmările schimbării prețului, urmările modificării cantității unui produs sau a unui serviciu. Această teorie este o parte a macroeconomiei, de altfel o parte a economiei generale și poate ...

Teoria producției

Teoria producției se ocupă cu studiul ofertei pe piața bunurilor. Pornind de la o funcție de producție care redă relația dintre factorii de input și cei de output, se cercetează de cât input e nevoie pentru producerea anumitor cantități de producție.

Tichet cadou

Emiterea tichetelor cadou este reglementată prin Legea nr.193/2006 precum și prin Normele metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, apărute în Monitorul Oficial nr 823 ...

Tichet de masă

Tichetele de masă sunt bonuri valorice folosite ca instrument de plată pentru produsele alimentare. Acestea pot fi considerate cheltuială deductibilă, pentru angajat impozitându-se cu 10%. Spre deosebire de bani, tichetele de masă sunt hârtii val ...

Tipul juridic a unei companii

Tipul juridic a unei companii reprezintă felul în care o instituție comercială, corporativă și/sau de orice alt tip care este formată și administrată conform dreptului comercial cu scopul de a întreprinde activitate de business, de obicei pentru ...

Țară dezvoltată

O țară dezvoltată este un stat suveran care are o economie mai dezvoltată și o infrastructură tehnologică mai avansată comparativ cu alte națiuni mai puțin dezvoltate. În general, criteriul de evaluare a dezvoltării economice este bazat pe produs ...

Uniunea Monetară Latină

Uniunea Monetară Latină a fost creată în secolul al XIX-lea, în încercarea de a unifica mai multe valute europene într-o monedă unică, care ar fi putut circula în toate statele membre, într-un moment în care majoritatea monedelor naționale erau f ...

Valoare de piață

Suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotărât să cumpere și un vânzător hotărât să vândă, într-o tranzacție liberă, după o comercializare în cunoștință de cauză, prudent si fără constrânger ...

Venit

În domeniul afacerilor, venitul reprezintă o sumă de bani pe care o companie o primește din activitățile sale normale de afaceri, de obicei, din vânzarea de bunuri și servicii. În multe țări, cum ar fi Regatul Unit, venitul este menționat ca cifr ...

Zonă economică liberă

Prin Zonă economică liberă se definește o suprafață din teritoriul unui stat unde pot fi introduse mărfuri în vederea prelucrării și comercializării fără aplicarea restricțiilor tarifare și netarifare ale regimului vamal. Scopurile de creare ale ...

Arte liberale

Sintagma arte liberale denotă o programă care transmite cultură generală și ajută studentul să gândească rațional și critic, dezvoltându-i capacitățile intelectuale, spre deosebire de programele profesionale, vocaționale si tehnice, care pun mai ...

Academia Domnească de la București

Academia Domnească de la București a fost o școală superioară având ca limbă de predare greaca veche, întemeiată la 1694 de către domnul Constantin Brâncoveanu, în clădirile de la Mănăstirea "Sfântul Sava”. Învățământul filosofic se făcea după cu ...

Alianța Franceză

Alianța Franceză de la Paris este un organism privat, care are statutul de asociație cu scop nelucrativ, recunoscută de utilitate publică, și a cărei misiune este promovarea limbii și culturii franceze în străinătate. În această calitate, ea cont ...

Analfabetism

Analfabetismul reprezintă situația aceluia sau a acelora care nu știu să scrie și să citească. În 2008 UNESCO arăta că, numărul de analfabeți din lume, a scăzut de la 871 milioane în perioada 1985-1994 la 774 milioane pentru perioada 2000-2006. A ...

Analfabetism funcțional

Analfabetism funcțional este o noțiune care se referă la persoanele care știu să citească, dar nu înțeleg ceea ce au citit. Mai precis, o persoană poate să reproducă verbal sau în scris un text, dar nu îl înțelege suficient pentru a-l folosi ca r ...

Andragogie

Andragogia este știința formării adulților și se referă la metodele și principiile utilizate în educația lor. Termenul "andragogie” este format din cuvintele grecești ἀνδρ- andros, care înseamnă "om”, și ἀγωγός gogos, care înseamnă conducere sau ...

Examenul de titularizare

Examenul de titularizare se susține în România pentru obținerea unui post în învățământ. Examenul are loc la mijlocul lunii iulie și pot participa atât cei care au absolvit facultatea, cât și cei care au terminat liceul pedagogic. Pentru a trece ...

Biroul Internațional al Educației

Biroul Internațional al Educației este o organizație sub egida UNESCO specializată în dezvoltarea conținutului, a metodei și a structurii actului pedagocic. Organizația a fost fondată în 1925, la Geneva. Misiunea inițială era colecția de document ...

Bureau International des Expositions

Bureau International des Expositions este o organizație inter-guvernamentală responsabilă de supravegherea și reglementarea tuturor expozițiilor cu o durată de mai mult de 3 săptămâni si în scop necomercial. Există 4 tipuri de expoziții organizat ...

Certamen Ovidianum

Certamen Ovidianum Ponticum este un concurs dedicat limbilor clasice, mai precis limba latină, ce se desfășoară anual la Constanța, începând cu anul 1993 și constă din scrierea unui eseu, despre opera poetului Ovidiu, și traducerea unui fragment ...

Toma Cocișiu

Toma Cocișiu a fost un inovator în pedagogie, care a promovat metodele active în procesul de predare-învățare.

Comenius

Comenius a fost un filosof, gramatician și pedagog ceh. Membru al sectei Frații Moravi, Comenius s-a ocupat întrega viață de perfecționarea metodelor pedagogice. Opera sa îl face să fie considerat, în momentul de față, părintele educației moderne ...

Concepte despre supradotare

Supradotarea în raport cu media oamenilor este un fenomen observat în toate culturile și epocile istorice. Sursele antichității evocau supradotarea ca fiind un dar al zeilor, un har, o energie divină în surplus pentru unii aleși, sau o investitur ...

Cultură generală

Termenul cultură generală se referă la cunoașterile de orice natură pe care un individ le posedă. Acest concept este parte a proiectului umanist, care își are originea în paideia greacă, tradusă de Marco Tullius Cicero sub titulatura de Humanitas ...

Educația copiilor supradotați

Supradotarea este o manifestare umană deosebită, cu multiple fațete, având ca element comun excepționalitatea și fiind realizată prin combinarea fericită a unor capacități intelectuale și aptitudini deosebite cu anumite trăsături de personalitate ...

Educație medicală continuă

Educația medicală continuă reprezintă totalitatea activităților planificate, de pregătire teoretică și practică, desfășurate de medici în vederea dobândirii sau îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, abilități și atitudini profesionale, în scopul ...

Educație non-formală

Educația non-formală se referă la toate acele activități care sunt desfășurate în afara mediului școlar și care tind a dezvolta abilitățile, facultățile intelectuale și facultățile morale ale indivizilor. Se înțelege astfel, ca educație non-forma ...

Erudiție

Erudiția, cuvânt originar din latinescul eruditio, desemnează o cunoaștere temeinică și aprofundată a unui subiect vast rezultată mai degrabă din citirea și studierea documentelor consacrate lui decât studiilor școlare.

Formator

Un formator este un specialist care concepe, proiectează, organizează si susține un curs în domeniul său de expertiză. Profesia este recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale si Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului ...

Grădiniță

Grădinița este o instituție educațională pentru copii preșcolari. Printre activitățile de bază realizate la o grădiniță se numără joaca, cântatul, activitățile practice precum desenatul și interacțiunea socială, ca parte a tranziției spre viața d ...

Identificarea copiilor înzestrați și talentați

Identificarea copiilor înzestrați și talentați este o tematică la care se lucrează de multă vreme. Există în general mai multe direcții de lucru.

Instructor de scufundare

Instructor de scufundare, este un scafandru experimentat special brevetat, care se ocupă cu instruirea teoretică și practică a scafandrilor. Instructorul de scufundare trebuie să aibă o experiență solidă de scufundare și supraveghere a scafandril ...

International Institute for Management Development

International Institute for Management Development este o instituție de învățământ de afaceri din Lausanne, Elveția, înființată în anul 1990 ca fundație non-profit. Este considerată ca fiind cea mai bună școală de afaceri din lume. IMD are progra ...

IRSCA

Organizația IRSCA Gifted Education România IRSCA este o organizație neguvernamentală din România care are ca țel sprijinirea și promovarea persoanelor tinere cu talent și har deosebit, mai ales a copiilor supradotați. Promovează și sprijină dezvo ...

ISCED

Clasificarea Internațională Standard a Educației este structura de clasificare pentru organizarea de informații cu privire la educația și formarea profesională întreținute de către Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. ...

Lista universităților medievale

Această Listă a universităților medievale dispune în ordine cronologică universitățile constituite în Evul Mediu în Europa occidentală. Notă: Unele dintre datele respective sunt aproximative.

LL.M. Eur

LL.M. în Drept European este o diplomă academică avansată, abreviat LL.M. Eur, fiind una dintre diplomele LL.M de specializare, acordate după încheierea cu success a unui program de studiu în Drept European și întocmirea unei lucrări de dizertați ...

Meditație (educație)

Meditațiile sunt un fenomen care se înfățișează ca o complementară de învățământ privat pentru elevi și studenți. Aceștia își suplimentează cunoștințele dobândite în școli, licee sau universități, cu lecții, cel mai adesea ținute de profesori la ...

Metoda comunicativă

Metoda comunicativă reprezintă unul dintre modurile moderne de predare a unei limbi străine. Obiectivul principal urmărit prin această metodă este fluența studenților, ceea ce se realizează utilizând limba în contexte cât mai "reale”/ "realiste”, ...

Modele de supradotare

Inteligența a fost de-a lungul istoriei criteriul cel mai des folosit în definirea și identificarea persoanelor supradotate. Paralelismul dintre dezvoltarea modelelor de inteligență și consecința acestui fapt asupra diverselor concepții în privin ...

Modelul celor 3 inele

Modelul celor trei inele aparține lui Joseph Renzulli. Renzulli a împărțit mai întâi supradotarea în două mari categorii. Prima, numită supradotarea școlară, este caracterizată de succes școlar la teste și la învățare. Pe acești copii sistemul îi ...

Maria Montessori

Maria Montessori a fost medic și pedagog italian, care a creat o metodă specială de educare a copiilor foarte tineri, Metoda Montessori, înființând peste tot în lume școli care aplicau metoda sa. Maria Montessori s-a născut la 31 august 1870 în A ...

Numerus clausus

Numerus clausus, este una din multele metode utilizate pentru a limita numărul de studenți care pot studia la o anumită universitate. De multe ori, scopul este de a limita doar numărul de studenți la anumite discipline de studiu, unde numărul de ...

Profesor

În domeniul educației, un profesor este o persoană care educă și învață pe alte persoane. Un profesor care educă un anumit student poate fi de asemenea descris ca un tutore personal. În multe țări, o persoană care dorește să devină profesor pentr ...

Programul de Diplomă al Bacalaureatului Internațional

Programul de Diplomă al Bacalaureatului Internațional este un program educațional pe o durată de doi ani destinat în special copiilor cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani. Programul oferă o calificare acceptată la nivel internațional pentru intr ...

Resurse educaționale deschise

Resursele educaționale deschise se referă la accesul deschis la resurse educaționale, facilitat de tehnologiile informației și comunicațiilor, pentru consultare, utilizare și adaptare de către comunitatea utilizatorilor, în scopuri necomerciale. ...

Robotică educativă

Robotica educativă este un mediu de învățare în care persoanele implicate sunt motivate de proiectare și construcție de creatii proprii. Aceste creații sunt prezentate în primă instanță într-o formă mentală și mai târziu în formă fizică, care sun ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →